Dødsfald

Mo­gens Chr. Wie­se
EMNER 1. november 2007 05:00

Mogens Chr. Wiese, Nørremarksvej 1, Øland, er død, 62 år. Han nåede vidt omkring i sit arbejdsliv inden for fængselsvæsenet og Kriminalforsorgen, og han var bl.a. på Grønland i to omgange. Men Øland, hvor han var født og opvokset, trak i ham, og han flyttede tilbage hertil og gjorde en stor indsats for lokalsamfundet gennem forskellige tillidsposter. Mogens Chr. Wiese var også politisk engageret og blev valgt i kommunalbestyrelsen i den nye Jammerbugt Kommune. Han måtte dog tage orlov fra det politiske arbejde, da han for et halvt år siden blev alvorligt syg. Efter realskolen i Aabybro kom han i lære i Lindholm Brugsforening, men sprang fra og kom i lære som bager i Svenstrup i stedet for, og han arbejdede som svend et par år i Nørager og Brovst. Han fandt ud af, at der var flere penge i at være statstjenestemand, og i 1968 begyndte han som fængselsbetjent på Kragskovhede. Det åbne system passede imidlertid ikke til ham, og efter et par uheldige udtalelser, hvor han havde kaldt Kragskovhede for et vandrerhjem, søgte han over i arresthussektoren. Han kom til Arresthuset i Nykøbing Mors, og efter fem år der flyttede han i 1978 til Kriminalforsorgen i Grønland, hvor han var i tre et halvt år. Ved hjemkomsten til Danmark blev han ansat ved Arresthuset i Frederikshavn, og i 1984 søgte han til Arresthuset i Aalborg. I 1986 blev han konstitueret anstaltsleder ved Anstalten for Domfældte i Egedesminde - verdens nordligste ministatsfængsel. Da han i 1988 vendte tilbage til Danmark, blev han fængselsfunktionær ved Kriminalforsorgens Rejsehold og havde hele Jylland som arbejdsplads med Øland som udgangspunkt. Fritiden var fuldt besat med foreningsarbejde og organisationsarbejde for Venstre. Han var i flere år en meget aktiv formand for Øland Beboerlaug, formand for Øland Menighedsråd og i bestyrelsen for Øland Kraftvarmeværk. Han fandt også tid til et par bijob som sekretær for sognepræsten i Øland-Langeslund og som meddeler for NORDJYSKE Stiftstidende. Mogens Chr. Wiese, der satte familielivet højt, efterlader sin hustru Monett, sønnerne Preben og Henrik fra et tidligere ægteskab, papsønnen Kim og fire børnebørn.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...