Aalborg

Dødsfald

‡Erik Larsen, Værkmester, Svanholmsvej 39, Frederikshavn, 85 år. Erik Larsen var født i Lemvig, havde sine barneår i Aalborg og flyttede som 15-årig med forældrene og sine fire søskende til Frederikshavn på grund af faderens arbejde. I 1940 kom han i lære som maskinarbejder på Alpha Diesel. I 1949 blev han gift med Lizzie, og de bosatte sig i 1953 på Svanholmsvej, hvor de tre døtre voksede op. Året efter blev han ansat ved Ammunitions Arsenalet i Elling som maskinarbejder, i 1975 blev han værkmester, og i 1989 blev han pensioneret. Parret havde et sommerhus på Kærsangervej i Kæret, som de benyttede meget, og desuden havde Erik Larsen en båd i Rønnerhavnen, som han holdt af at sejle i. Derhjemme havde han et værksted, hvorfra han kunne vedligeholde huset. Lizzie og Erik Larsen kunne i februar fejre deres diamantbryllup. Erik Larsen efterlader sin hustru, de tre døtre Annette, Susanne og Vibeke med svigerbørn samt seks børnebørn og fem oldebørn.