Sæby

Dødsfald

‡Valdemar Jensen, Plejehjemmet Rosengården, Sæby, 94 år. Valdemar Jensen var født og opvokset i Hørby. Han blev i 1937 gift med Ella, og de overtog Valdemar Jensens hjem i 1941. De drev et mønsterlandbrug indtil 1984, da de solgte ejendommen til en søn og flyttede til et nybygget hus på Berberisvej i Hørby. I 1993 mistede Valdemar Jensen sin hustru og senere begge sine sønner, Jens Christian og Helge. Da helbredet begyndte at svigte, solgte han huset i Hørby og flyttede til Plejehjemmet Rosengården i Sæby. Af statur var han en lille mand, men han fyldte sin plads helt ud. Han var en jævn bondemand, og det var han tilfreds med. Han behøvede ingen titler for at gøre sig gældende. Rig på gods var han heller ikke. Hans rigdom bestod af menneskelig visdom, og det besad han til gengæld i stor mængde. En rigdom som han stilfærdigt delte ud på sin vej gennem livet til alle, som havde øre for det. Han besad en lune og en humor, som er de færreste forundt. Han kunne med få enkelte ord fuldstændig vende en negativ stemning til noget positivt. Et menneske som man altid havde lyst til at snakke med. Valdemar Jensen efterlader to døtre, Anna Kristina i Tønder og Elna i Vojens.