Dødsfald

‡Lauritz Østergaard Lauritzen, statsautoriseret revisor, Sønder Strand, Frederikshavn, 76 år. Lauritz Lauritzen voksede op på en gård i Lindbjerg ved Randers og var den yngste af fire søskende. Efter skolegang blev Lauritz i 1953 elev i Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard i Randers og aftjente efterfølgende militærtjeneste i Nørresundby og Sønderborg, inden Lauritz i 1957 startede som revisorassistent hos Revisionskontoret i Aarhus (i dag en del af KPMG). I 1958 blev Lauritz gift med Jytte, og de fik tre sønner, Claus, Jes og Thomas. I 1960 skiftede Lauritz til revisionsfirmaet Seier-Petersen (i dag en del af PWC) i Aarhus. I 1965 bestod Lauritz revisoreksamen og kunne derefter kalde sig statsautoriseret revisor. I 1967 flyttede familien til Frederikshavn, hvor Lauritz blev ansat hos Revisionskontoret i Frederikshavn, hvor Johs. Holm var ejer og leder. Kort efter blev Lauritz medindehaver i firmaet. I 1969 fusionerede firmaet med Orla C. Lyngse. Ved en fusion med Hjørring Revisionskontor blev Revision Nord etableret. Via flere fusioner blev firmaet en del af BDO. Han var god til at tale med alle mennesker og havde et tillidsskabende væsen og var en værdsat rådgiver. Hans travle arbejdsliv kunne kun lade sig gøre, fordi han i Jytte havde en dygtig og altopofrende hustru, der med stor dygtighed klarede alle hjemlige pligter. I 1995 gik Lauritz på pension. Lauritz var en levemand, der elskede god mad og vin, festligt lag og sang. I Frederikshavn blev han medlem i Round Table, hvor mange venskaber blev etableret. Efter tiden i Round Table blev Lauritz medlem af Lions Club i Frederikshavn, hvor han nød det sociale fællesskab. Lauritz og Jytte var ivrige bridgespillere, bl.a. i Frederikshavn Bridgeklub. Golf var en anden af fritidsinteresserne. Lauritz og Jytte var med som nogle af de første medlemmer ved etableringen af Golfklubben Hvide Klit nord for Aalbæk i begyndelsen af 1970'erne. Senere blev det til mange års medlemskab af Sæby Golfklub, hvor Lauritz især nød kammeratskabet blandt Slotsbrødrene. I de seneste år var han medlem af Frederikshavn Golfklub. I 1982 oplevede Jytte og Lauritz den store sorg at miste deres ældste søn ved en drukneulykke. I 2004 døde Jytte, hvorefter Lauritz flyttede til Sæby. I 2005 fandt Lauritz sammen med Grethe Olesen med hvem han med afsæt i deres fælles nye hjem i Frederikshavn levede et lykkeligt liv frem til sin død.