EMNER

Dødsfald

‡Karen Marie Hjorth, Bjerghedevej 8, Gundersted, Aars, 90 år. Karen Marie Hjorth var født Luther i Lundby ved Aalborg. Faderen var smed og moderen købmand. Karen var den ældste af tre piger og kom ud at tjene i huset som 14-årig. Derefter arbejdede hun som kokkepige på forskellige hoteller. I 1941 blev hun gift med Jakob Thyge Hjorth, og de bosatte på Bjergheden i Gundersted, hvor de sammen drev et lille landbrug. Det var små kår for den lille familie, der også kom til at omfatte tre børn, men Karen forstod at få meget ud af lidt. Hun var en god og hjælpsom nabo - ingen gik forgæves til hende. Var det f.eks. en sangskjuler, bordpynt o.s.v., der var brug for, ja, så havde Karen Hjorth et lager af korn aks, lyng, porse og deslige, som hun villigt delte ud af. Hun var i mange år frivillig spejderleder i Gundersted, hvor hun lærte byens børn og unge at værne om naturen, som lå hende meget på sinde, og mange ture har hun taget ud over heden for at nyde naturen omkring Navnsø. Karen Hjorth har været kasserer i Gundersted Pensionistforening, hvor hun arrangerede mange ture og underholdning. Det blev også til en tur til Canada i seks uger sammen med Jakob, hvor de besøgte noget af hans familie. I 1997 mistede hun Jakob, men valgte at blive boende på ejendommen til det sidste. Karen Hjorth elskede sin have, ligesom hun var meget kreativ. Bl.a. har hun sammen med tre andre kvinder kniplet alterdugen til Gundersted Kirke. Hun var også aktiv i Guldalderklubben og på Solvang i Aars. Karen Hjorth var familiens store samlingspunkt, bl.a. 1. juledag samlede hun sine tre børn, svigerbørn, ni børnebørn og 10 oldebørn.