Kærsholm

Dødsfald

‡Erik Bak Nielsen, Dokkedalvej 21, Mou, 69 år. Erik Bak var født i Visborg, og her havde han sin skolegang og ungdom. Han interesserede sig meget for landbruget og tjente som medhjælper på Ravnborg ved Solbjerg. Her traf han sin hustru Anna, der var ung pige samme sted. De blev gift i 1960 og flyttede til godset Havnø, hvor Erik blev traktorfører. Senere flyttede de til Solbjerg, hvor de forpagtede en mindre ejendom, som de drev med grise og køer. Ægteparret stilede efter noget større, og i 1968 købte de gården på Læsingvej i Kærsholm. Gården blev drevet med flid og dygtighed, og det var en travl tid, hvor Erik ved siden af landbruget kørte mælk til mejeriet i Kærsholm, ligesom hustruen tog arbejde uden for gården. I 2003 overtog deres søn Kim gården, og ægteparret købte huset i Mou. Erik har altid været dygtig og flittig med sine hænder. Han kunne lave alt i huset i Mou, og han havde investeret i en del sommerhuse, som han nød at lave tip top i orden. For fem år siden blev han syg, men overvandt sygdommen og kunne klare sin store hobby med renovering af sine huse. Erik var et stort familiemenneske, og han elskede, når børn, børnebørn og oldebørn kom på besøg. Han døde pludselig under bilkørsel, da han og hustruen var på vej til hjemmet. Erik Bach Nielsen efterlader sin hustru Anna og deres fire børn, der alle bor i nærheden af hjemmet: Tommy og Gitte i Skellet, Per på Øster Vase, og Kim der overtog hjemmet i Kærsholm. Desuden efterlader han fire svigerbørn, 13 børnebørn og tre oldebørn.