Trafikulykker

Dødskryds ekspederes videre

Politikere ønsker rundkørsel i Skelund, men har ikke råd nu

Po­li­ti­ker­ne i Had­sund Kom­mu­nes tek­nik- og mil­jø­ud­valg øns­ker en rund­kør­sel i kryd­set mel­lem Ko­rup­vej og Nørrevangsvej i Ske­lund. Men det bli­ver op til Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne at be­ta­le reg­nin­gen. ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gård

Po­li­ti­ker­ne i Had­sund Kom­mu­nes tek­nik- og mil­jø­ud­valg øns­ker en rund­kør­sel i kryd­set mel­lem Ko­rup­vej og Nørrevangsvej i Ske­lund. Men det bli­ver op til Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne at be­ta­le reg­nin­gen. ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gård

SKELUND:Politikerne i Hadsund Kommunes teknik- og miljøudvalg vil gerne imødekomme ønsket om en rundkørsel i krydset Nørrevangsvej/Korupvej, hvor en 46-årig kvinde 2. august mistede livet i en trafikulykke. Hidtil har udvalgsformand Knud Christensen (V) ellers været tilbageholdende med at ty til denne løsning på trafikproblemerne ved Skelund på grund af prisen. - Jeg har hele tiden troet, at de alternative løsninger ville være meget billigere, men jeg har ladet mig overbevise om det modsatte, siger han. Fuld stop Med hjælp fra Nordjyllands Amt har forvaltningen foretaget økonomiske beregninger på forskellige løsninger. Den bedste og dyreste løsning er efter borgernes og udvalgets opfattelse en rundkørsel til anslået 1,9 millioner kroner, mens en lidt mindre effektiv kombination af heller løber op i 1,7 millioner. Det koster cirka 100.000 kroner at etablere elektroniske tavler, der viser farten. Men Knud Christensen afviser at springe over, hvor gærdet - økonomisk set - er lavest. - Vi tror ikke på, det virker, og derfor vil vi heller ikke sætte tavlerne op midlertidigt, indtil rundkørslen bliver anlagt, siger han. En midlertidig foranstaltning bliver der dog tale om. Der sættes stoptavler op på Nørrevangsvej på begge sider af Korupvej. - Det ved vi har en vis effekt, siger Knud Christensen. Bliver ved Hvornår rundkørslen så kan blive en realitet, er op til politikerne i den nye Mariagerfjord Kommune at beslutte. Teknik- og miljøudvalget har nemlig ikke penge på sit budget til opgaven, og ifølge Knud Christensen er det håbløst at bede om en tillægsbevilling i indeværende år. Derfor indstiller udvalget, at rundkørslen indgår i forbindelse med prioriteringen af det kommende års trafiksikringsopgaver i den nye Mariagerfjord Kommune. Annelise Pedersen, der i Skelund Nærkøb har indsamlet underskrifter, er umiddelbart godt tilfreds med beslutningen. - Vi ved godt, at der måske ikke sker noget den første måned eller to, men hovedsagen er, at vi får grønt lys for, at der kommer en rundkørsel, siger hun. Og skulle politikerne i det nye byråd tøve med beslutningen, så ved de, hvad de kan vente: - Så må vi snakke med dem igen. Vi bliver ved, til rundkørslen kommer, lover Annelise Pedersen. Preben Christensen (S), formand for Mariagerfjord Kommunes kommende teknik- og miljøudvalg, vil ikke umiddelbart love noget. - Det gør et stort indtryk, fordi jeg ved godt, at der er sket ulykker derude, og det er noget, der optager borgerne, så derfor skal vi selvfølgelig også se på det, siger han.

Forsiden