Sygdomme

Dødsstraf afskaffet?

Jeg troede, at dødsstraffen var afskaffet i Danmark! Den fungerer tilsyneladende og udøves fortsat. I mit tilfælde sker "øvelsen" (dødsstraffen) på følgende måde:

For nogle år siden fik jeg desværre konstateret den livstruende sygdom, ALS (Amyotrofisk laterel sklerose), en meget alvorlig sygdom, hvor nervecellerne i den forreste del af rygmarven og hjernebarken langsomt går til grunde. Disse celler styrer musklernes bevægelser, så musklerne nedbrydes. Lægevidenskaben ved endnu ikke, hvorfor sygdommen opstår, men hovedsagelig mænd i 50- 60 års alderen rammes af sygdommen. Symptomerne er bl.a.: Nedsat kraft i musklerne. Besvær med at synke og tale, da svælgets muskler angribes. Kramper og smerter i samtlige muskler m.v. Sygdommen er livstruende, og de fleste dør inden for tre år. Min sygdom blev påvist grundet, at jeg ikke kunne synke og efterhånden tabte jeg mig omkring to-tre kg om ugen, så da vægten efterhånden var livstruende lav, fik jeg indopereret en sonde direkte ind i maven, så jeg igennem en slange kunne fodre mig selv med flydende kost. Jeg havde løbende store problemer med sonden og dette sammenholdt med, at andre mennesker næsten ikke kunne udholde synet, når jeg indtog maden igennem sonden bevirkede, at jeg selv gik i gang med, at eksperimentere med forskellige medikamenter og efterhånden så erfarede jeg, at en pibe hash kunne lindre mine synke problemer. Jeg fortalte selvfølgelig min læge, at de fleste symptomer næsten forsvandt, når jeg tog hash, og han var selvsagt meget forundret og nysgerrig og hans sekretær hjalp mig med at undersøge mulighederne, for at få ordineret en medicin, så symptomerne fra sygdommen næsten forsvandt. Det viste sig imidlertid, at Lægemiddelstyrelsen skulle godkende projektet og jeg fik derfor kontakt til dem - Dette måtte jeg selv sørge for, da lægeoverenskomsten desværre ikke betalte min læge for sådanne ydelser. Lægemiddelstyrelsen var hurtig med en tilbagemelding om, at jeg havde fået bevilliget et stof, som hedder Sativex og stoffet importeres fra USA. Min læge ordinerede medicinen og Apoteket sendte bud til USA efter min medicin - Desværre var Lægemiddelstyrelsens godkendelse i mellemtiden forældet, så tingene/ skulle starte forfra, forsinkelsen skyldtes, at Lægemiddelstyrelsen havde glemt, at søge om importtilladelse af min medicin. Nå, men langt om længe gik tingene i orden og jeg havde i mellemtiden fået fjernet min sonde, så alt gik tilsyneladende lige efter bogen - Min læge nåede, at ordinere mig medicinen to gange, inden han pludselig fik besked fra Aalborg Sygehus om, at nu måtte han ikke længere udskrive medicin (Sativex) til mig, for nu var stoffet blevet godkendt i Danmark og denne godkendelse bevirkede, at det nu var overlægen på den sygehusafdeling, som havde behandlet min sygdom, som skulle ordinere min livsvigtige medicin. Jeg henvendte mig selvfølgelig til overlægen på Aalborg Sygehus, som havde behandlet mig, men denne overlæge var i mellemtiden rejst fra sygehuset/afdelingen og den nye overlæge fortalte mig koldt og kynisk, at jeg aldrig havde haft ALS og at hun derfor ikke ville ordinere mig min medicin. Jeg har siden kontaktet egen læge, apoteket, Aalborg Sygehus, Sygehus direktøren og regionsformand Ulla Astman, men tilsyneladende har ingen magt til at sætte den nye overlæge på plads, så indtil videre står jeg uden medicin og jeg er desværre bange for, at jeg igen skal igennem den ret voldsomme operation det er, at få en sonde monteret i maven. Derfor er min påstand, at dødsstraffen endnu ikke er afskaffet. Den er bare blevet lidt kamufleret, så den ikke ses i dagligdagen. Konklusion: Du må aldrig gå lægevidenskaben i bedene, uanset hvad du ved og erfarer, så ønsker disse såkaldte eksperter, at det alene er dem, som har ret til at ordinere medicin. Jeg har sendt bud efter kopi af mine sagsakter fra Aalborg Sygehus og i samtlige journaler har lægerne konkluderet, at jeg har ALS.