Lokalpolitik

Døende vil søge pleje i naboregion

Usikkert, om regionen yderligere udvider antallet af hospicepladser

Re­ge­rin­gen har stil­let en pul­je til rå­dig­hed for etab­le­ring af hos­pi­ce­-plad­ser. Det be­ty­der, at der lan­det over kom­mer en ræk­ke nye plad­ser. 
Ar­kiv­fo­to: Per Ko­lind

Re­ge­rin­gen har stil­let en pul­je til rå­dig­hed for etab­le­ring af hos­pi­ce­-plad­ser. Det be­ty­der, at der lan­det over kom­mer en ræk­ke nye plad­ser. Ar­kiv­fo­to: Per Ko­lind

NORDJYLLAND:En af konsekvenserne af regionens placering af nye hospicepladser i Frederikshavn kan blive, at patienter i Thy og på Mors, der har behov for hospiceplads, søger uden for regionen. Hurup i Thy var med i kapløbet om at få de ny ho-spicepladser, der skal etableres i Nordjylland, men det blev Frederikshavn, der løb af med sejren. Flere politikere spår dog, at diskussionen om yderligere hospicepladser dukker op igen i de kommende år. En af kosekvenserne af regions-rådets valg af Frederikshavn bliver formentlig, at nogle patienter i den del af regionen, der i dag hører til Viborg Amt, vil søge til et nyt hospice, der kommer i Skive. - Der kommer et nyt hospice i Skive, og så kan man jo vælge det. For nogle i regionens vestlige områder vil der kun være 30 kilometer til Skive, mens der vil være 120 kilometer til Aalborg, siger regionsrådsmedlem Anton Kirk Toft (S). I regionsrådet talte han forgæves for en placering af de seks nye hospicepladser i Hurup i Thy. Udvidelse kan trække ud Han er ikke sikker på, at der snarligt kommer en udvidelse med yderligere hospicepladser i regionen. - Nu har staten lige haft penge stillet til rådighed, og jeg tror, at det varer noget, før det sker igen. Hvis der skal ske noget, må regionen selv finde pengene. Der er ikke meget, der tyder på, at der sker en sådan forbedring af regionens økonomi. Men det er da et spørgsmål, der kan tages op i forhandlingerne mellem regionerne og regeringen om regionernes økonomi i 2007, siger Anton Kirk Toft. En række nordjyske regionspolitikere mener, at den nordjyske region er blevet forfordelt med midler fra staten. - Her kan man tidligt på sommeren næste år lave en opgørelsen af økonomien for Region Nordjylland og på den måde over for regeringen dokumentere behovet for flere midler, foreslår Anton Kirk Toft. Krav om flere pladser Formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF) føler sig overbevist om, at der i de kommende år vil komme et krav om flere nordjyske hospicepladser ud over de 18, som regionen vil have med de seks nye pladser, der kommer i Frederikshavn. Regionsborgmester Orla Hav (S) mener, at der dog også kan komme andre muligheder i betragtning, når man taler om tilbud til uhelbredeligt syge. - Jeg mener, at der skal være en vifte af tilbud. Ud over hospicepladser, så vil der og-så være andre muligheder, der kan komme på tale. - Det kan være pleje i hjemmet, nogle former for kommunal døgnpleje eller særlige afdelinger på sy-gehusene, siger Orla Hav. Muligheden for, at patienter spe-cielt fra Thy og Mors vælger at søge til hospicepladserne i Skive, er han opmærksom på. - Det er en mulighed, vi sådan set har måttet regne med. Jeg ved ikke, hvor stor en udgift den nordjyske region kan få på, at hospice-patienter søger uden for regionen. - Men jeg tror ikke, at omkostningen bliver større, end hvis vi selv havde etableret pladserne, siger Orla Hav. Han tilføjer, at han tidligere havde håbet på en anden placering af et fremtidigt hospice i Viborg-området. Hvis man havde peget på en placering i Thy, kunne det have betydet, at det var Nordjylland, der kunne have tiltrukket patienter fra andre regioner. - Men det var der en diskussion om, og her faldt valget så på Skive, siger Orla Hav.