Aalborg

Døgnet har 24 timer

xx

xx

{ AALBORG: Mange kender utvivlsomt en skibsklokke, men de færreste dens funktion. På Aalborg Søfarts- og Marinemuseum har man flere skibsklokke bl.a. denne, som blev brugt på ruteskibet Aalborghus frem til 30. september 1970, da ruten Aalborg-København lukkede. Skibsklokken var et vigtigt stykke inventar om bord i de gamle sejlskibe. Den benyttedes til at markere tiden. Døgnets 24 timer var inddelt i seks vagtperioder à fire timer, hvor besætningens to halvdele, styrbord- og bagbordsvagter afløste hinanden. De seks perioder var førstevagten kl. 20-24, hundevagten kl. 00-04, dagvagten kl. 04-08, formiddagsvagten kl. 08-12 og eftermiddagsvagten kl. 12-16. Den sjette og sidste periode kl. 16-20 var opdelt i to perioder: kl. 16-18 og kl. 18-20. Man kom således til at skifte vagtperiode hvert døgn. Hver periode på fire timer udgjorde otte glas. Tiden blev målt med et sandglas, hvor sandet var en halv time om at løbe igennem. Tiden blev markeret med at slå lige så mange gange på klokken som antallet af glas. Kl. 12.30 slog man således syv gange. Traditionen med at slå glas opretholdes stadig i Søværnet, hvorimod timeglasset har lidt nederlag til nutidens ure.