EMNER

Døm ikke gruppe

Det er vel egentligt overflødigt atter at udtrykke sin sympati med Rikke Hvilshøj og tage afstand fra attentatet mod hende og hendes familie, som også flere andre citerede politikere i NORDJYSKE 9.6 gjorde.

Gerningen kan jo på ingen måde undskyldes eller forsvares. Ikke desto mindre vækker det harme hos undertegnede, når Anita Knakkergaard på forhånd dømmer unavngivne i en gruppe af indvandrede og samtidig på forhånd uskyldiggør indfødte etniske danskere – som om man alene på disse forudsætninger kan skille kriminelle fra ikke-kriminelle. For blot at tage to eksempler – overgrebet med maling på Anders Fogh og chikanerier af Pia Kjærsgaard – begge begået af hhv. danske venstreorienterede og unge udlændinge viser, at man ikke entydigt kan skille politisk motiverede kriminelle ud fra en bestemt etnisk gruppe. Det er grotesk, at man fra en folkevalgt skal opleve en retsopfattelse (eller mangel på samme), der på forhånd og uden tilbundsgående undersøgelse dømmer en bestemt gruppe mennesker, blot fordi de på forhånd indtager en prügelknabe-position hos vedkommende. Det er vel i og for sig i strid med den demokrati- og retsopfattelse, Knakkergaards parti selv efterstræber. Heldigvis har vi et retssystem og et politi, der sagligt og objektivt tager sig af undersøgelser og domsfældelser, der foregår så retfærdigt, som det lader sig gøre i denne slags sager, og vi vil sætte vores lid til, at de/den rette skyldige dømmes efter lovens rammer uden skelen til, hvilken etnisk gruppe, de tilhører. Alle er lige for loven.