Vold

Dømt for at kaste stol og flaske i hovedet på anden mand

Offer opsøgte voldsmand for at kritisere hans opførsel

AALBORG:Det kom til at koste en 21-årig mand fra Aalborgs opland en betinget fængselsstraf at kaste en stol og en flaske efter en anden mand. Kasteriet blev således af Retten i Aalborg takseret til 60 dages fængsel betinget af 60 timers samfundstjeneste. Den 21-årige, der er tidligere straffet - dog ikke for vold - modtog dommen. Manden var tiltalt for legemsangreb af særlig farlig karakter, og voldsepisoden foregik ved halv ni-tiden om aftenen den 17. november i fjor i Storvorde. Offeret havde selv opsøgt den tiltalte i en bekendts lejlighed. Der blev drukket tæt Baggrunden for besøget var, at offeret var af den opfattelse, at den tiltalte ikke havde behandlet én af offerets kammerater godt nok. De havde forinden været til fest sammen, hvor der var blevet drukket ganske tæt af begge parter. De var kommet i klammeri med hinanden, og efterfølgende havde den 21-årige først kastet en stol i hovedet på offeret inde i lejligheden. Den resterende del af slagsmålet foregik ude på gaden, hvor den tiltalte desuden havde kastet en flaske i hovedet på modparten. Offeret pådrog sig dels en flænge i hovedet, dels en flænge i ryggen, der begge måtte sys, foruden hjernerystelse. Den tiltalte kunne i retsmødet erkende, at han havde kastet med en stol, hvorimod han nægtede at have kastet med en flaske.