Retspleje

Dømt for at nikke kæreste en skalle

AALBORG: En aalborgensisk mand midt i 30'erne er i retten blev dømt for at have nikket sin kæreste en skalle, selv om kæresten under retssagen ikke ønskede at afgive forklaring som offer i sagen. Selv forklarede den tiltalte mand, at han ikke husker episoden, og at han derfor hverken kan afvise eller tilstå. Parret er i dag sammen igen, og derfor benyttede kvinden sin ret til ikke at vidne mod manden. Til gengæld fremlagde politiets anklager flere faktuelle ting i retten i bestræbelserne på at få manden dømt. Blandt andet kom det frem, at kvinden oprindeligt havde anmeldt episoden til politiet, og at hun i 14 dage efter episoden fastholdt sin anmeldelse. Anklageren fremlagde også den såkaldte politiattest, som dokumenterer kvindens skader, og at hun oprindeligt selv forklarede lægerne, at hun havde fået skaderne efter en skalle fra kæresten. På det grundlag fandt retten manden skyldig, og skallen blev takseret til 40 dages fængsel, som han dog kan slippe for at afsone, hvis han i stedet udfører 80 timers samfundstjeneste. Den afgørelse modtog manden.tino