Retspleje

Dømt for at true konen med våben

23-årig havde taget startpistol med, da han kom op at skændes med sin tidligere ægtefælle

BROVST:En 23-årig mand fra Brovst Kommune er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt 60 dages betinget fængsel for at have truet sin hustru med en startpistol. Parret overvejede separation, og han boede ikke hjemme på daværende tidspunkt. Han skulle have dryppet noget i øjnene, og da øjendråberne var hos konen, kørte han hen til hende. De kom op at skændes, og efter mandens forklaring havde konen truet ham med sin træsko og en pind. Han var gået derfra, men vendte umiddelbart efter tilbage, medbringende en startpistol, som han havde købt af en ubekendt. Han havde taget pistolen med for at få konen til at falde lidt til ro. Han forklarede, at han ikke havde løftet pistolen, og han havde heller ikke, som anført i anklageskriftet, sat pistolen mod hustruens hoved. Han havde forladt stedet, da han blev klar over at politiet var tilkaldt, men var blevet anholdt umiddelbart efter. Hustruen var indkaldt som vidne, men på dommer Niels Kirk-Sørensen spørgsmål, om hun ønskede at være fri for at vidne mod sin mand, var svaret, at hun helst ville være fri. Selv om bevisførelsen var svækket af, at hustruen ikke ønskede at afgive forklaring mod sin mand, påstod anklageren, politifuldmægtig Natalja Koot, dom efter anklageskriftet, der handlede om trusler. Det var bevist, at den 23-årige havde været til stede med våben, og dermed havde truet sin hustru på helbred, liv og velfærd. 60 dages ubetinget fængsel måtte være passende, mente anklageren, der desuden ønskede startpistolen konfiskeret Mandens forsvarer, advokat Torben Haldrup påstod frifindelse, men havde intet imod konfiskation af pistolen. Hustruen var klar over, at startpistolen fandtes, sagde han. Den situation, at hun ikke ønskede at afgive forklaring, måtte komme ham tilgode. Skulle der ske domfældelse, indstillede forsvareren til rettens mildeste dom. Domsmandsretten fandt tiltalte skyldig efter straffelovens regel om trusler, men retten fandt det ikke bevist, at pistolen havde været rettet mod hustruens hoved. Den 23-årige modtog dommen.