Retspleje

Dømt for at udleje bolig med skimmelsvamp

Efter fire års trækken i langdrag er en 49-årig mand fra Aabybro ved retten i Hjørring idømt en bøde på 5000 kroner for overtrædelse af byggeloven.

Ejeren af huset skal dokumentere at skimmelsvampen er væk inden 12. december. Ellers vanker der tvangsbøder.
 Arkivfoto

Ejeren af huset skal dokumentere at skimmelsvampen er væk inden 12. december. Ellers vanker der tvangsbøder. Arkivfoto

Sagen begyndte i 2008, hvor Jammerbugt Kommune blev bekendt med, at der var konstateret skimmelsvamp i køkkenet i en ejendom, som den 49-årige udlejede. Kommunen aflagde gentagne tilsynsbesøg i løbet af 2008 og 2009, hvor der blev givet henstillinger, og til sidst påbud om at få forholdet bragt i orden. Men da ejeren af den sundhedsskadelige ejendom fortsat ikke fik forholdet bragt i orden indenfor fristerne, slap kommunens tålmodighed op. Politi-anmeldelse I september 2009 blev der indgivet politianmeldelse, og så begyndte den samme procedure med trækken i langdrag, hvor det nu var politiet, der gav ejendomsbesidderen den ene henstilling efter den anden, men lige lidt hjalp det . Da ordensmagten heller ikke så sig i stand til at få ejeren til udbedre forholdet efter to års trækken i langdrag, var politiets langmodighed opbrugt, og sagen blev indbragt for retten i Hjørring. Ved et retsmøde 8. september bedyrede manden, at skimmelsvampen var bortelimineret , og der dermed ikke mere var nogen sag. Men da han ikke var i stand til at dokumentere dette overfor dommeren, blev sagen udsat for at give ejeren mulighed for at fremskaffe den nødvendige erklæring. I mandags mødte manden igen op i retten, men heller ikke denne gang var han i stand til at fremlægge en erklæring, der kunne overbevise dommeren om, at køkkenet nu var i orden. Derfor blev han idømt en bøde på 5000 kroner, men dermed er sagen ikke endelig slut. Seks ugers frist Dommeren gav den genstridige ejendomsbesidder en seks ugers frist til at få skimmelsvampen væk. Det betyder, at fra 12. december vanker der tvangsbøder på 500 kroner om ugen indtil ham kan fremlægge en erklæring fra et anerkendt firma, der viser at der ikke mere er skimmelsvamp i køkkenet. Først derefter kan ejendommen, der har været ubeboet under hele forløbet, igen benyttes og godkendes som menneskebolig.