EMNER

Dømt for vanrøgt af kvæg

Retten i Hobro dømte i går en 54-årig landmand fra Nørager Kommune for vanrøgt og mishandling af over 100 fedekreaturer. Straffen lød på 20.000 kroner i bøde. Samtidig sagde dommeren god for, at Hobro Politi 6. januar greb ind og iværksatte akut tvangsslagtning af 103 dyr. Landmanden har i flere år været på kant med myndighederne. Han har ikke overholdt kravet om, at kvæget skal mærkes, registreres og løbende undersøges for en række smitsomme sygdomme. Derfor havde dyrlægen forbudt manden at sælge nogle af dyrene. Det fik angiveligt den konsekvens, at landmandens kvægbestand voksede sig større, end han havde plads til og kræfter til at passe. 6. januar skred myndighederne ind. Ved et kontrolbesøg konstaterede dyrlægen, at over 50 stykker kvæg gik på en åben mark uden adgang til ly for vejr, vind eller til tørt leje. Den anden halvdel af kvægbestanden gik i en stald i et værre svineri af gødning og urin. Ydermere havde flere af dyrene ikke adgang til foder, og nogle havde end ikke mulighed for at få vand. Dyrlægen konstaterede, at flere af kreaturerne var afmagrede.