EMNER

Dømte byggesagkyndige må gerne dømme andre

Formand for ankenævn ser ikke noget problem

KØBENHAVN:Op mod 300 danskere klager hvert år til Ankenævnet for Huseftersyn over mangelfulde eller fejlbehæftede tilstandsrapporter. Det er især købere af ejerlejligheder, som efter indflytningen opdager fejl på ejendommen, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Det skriver Berlingske Tidende. Når ankenævnet skal afgøre, om en klager skal have medhold eller afslag, beder den en af sine synsmænd om en ekstra tilsynsrapport på ejendommen, som klageren mener er i dårligere stand, end det fremgår af den oprindelige tilsynsrapport. Formanden for ankenævnet, landsdommer Mogens Kroman, ser ikke noget problem i, at boligejeren kan risikere, at den nye tilstandsrapport udarbejdes af en syns- og skønsmand, der har en dom om erstatningsansvar hængende over hovedet. - Det svækker på ingen møde syns- og skønsmanden, at han selv er erstatningsansvarlig i en sag. En journalist, der skriver noget forkert, kan jo også sagtens blive ved med at skrive. Og intet siger, at journalisten ikke efterfølgende kan skrive noget godt. På samme måde kan man sagtens lave gode tilstandsrapporter, selv om man tidligere er blevet pålagt at betale erstatning, siger landsdommeren til Berlingske Tidende. Ifølge Mogens Kroman vurderer nævnet hele tiden kvaliteten af det arbejde, som syns- og skønsmændene udfører. Hvis det ikke lever op til nævnets standard ophører samarbejdet. Det er imidlertid aldrig sket, at ankenævnet har ¿fyret¿ en af sin synsmænd. Heller ikke Forbrugerrådet, der sidder i Ankenævnet for Huseftersyn og er med til at vurdere hvilke klagere, der skal have erstatning, ser noget problem i, at en byggesagkyndig begår en enkelt fejl, så længe den ikke er graverende, og de dømte lærer af deres fejl. Ifølge Berlingske Tidende har fem af de bygningskyndige, som Ankenævnet for Huseftersyn har udpeget, fået bøder for mangelfulde tilstandsrapporter. To af dem endda mere end en dom. /ritzau/