Lokalpolitik

Doense tøver med gadelyset

Betænkelig borgerforening stiller kritiske spørgsmål

ØSTER DOENSE: Lysets tøven var i 1672-76 en opdagelse gjort af astronomen Ole Rømer. Gadelysets tøven, derimod, er en aktuel, uafklaret sag, som nager i Øster Doense. Med udsigt til - vil nogen mene - et astronomisk greb i pengepungen. Thi, 650.000 kroner må vel siges at være en slags penge. Også selv om alle landsbyens husstande deles om at betale for det nye gadelys, som Himmerlands Elforsyning (HEF) i første halvdel af 2006 vil installere. Lokalt er man noget betænkelige ved, hvordan den investering forvaltes i fremtidens store, fjordkommunale fællesskab. Faktisk spørger man i Doense, om det mon ikke var tjenligt at tøve en kende og se tiden lidt an. Aner det ikke Kommunens svar kan bedst sammenfattes således: Aner det faktisk ikke. Hele manøvren sker som led i den almindelige kabelægning af de gamle 12 volts luftledninger, som HEF løbende skifter ud i de små himmerlandske samfund. Det betyder, at strømforsyningen til husstandene fremover løber under jorden. Efterfølgende fjerner HEF de gamle master, hvorfor gadelyset så at sige mister sit faste holdepunkt. Derfor har Himmerlands Elforsyning den praksis at tilbyde den lokale gadelysforening at lægge kabler til gadelys i jorden i samme opgravning og herefter formidle nye rørmaster med moderne gadelamper. Formedelst 650.000 kroner. Ansvaret for gadelysets ve og vel varetages af borgerforeningen. Vælger man at lægge armene over kors, risikerer Øster Doense i værste fald at blive mørkelagt. - Så galt går det nu sjældent. Uden at forholde mig til den konkrete sag, plejer vi om nødvendigt at kunne finde en midlertidig løsning. - Men når vi fjerner luftledninger og graver kabler ned, er det nu altså mest hensigtsmæssigt at lægge gadelys-kabler i jorden samtidig. Og nedlægge masterne, som ofte er udtjente, siger HEF-direktør Jan Ravn. Bedre at vente? Men det bekymrer ikke desto mindre Øster Doense at skulle lægge så mange penge ud - med en kommunesammenlægning lige om hjørnet. Kan og vil Arden Kommune derfor kautionere for lånet? Hvem skal stå for drift og vedligeholdelse i Mariagerfjord Kommune? Og var det mon ikke en fordel at vente til efter 2007, lyde andre tre af i alt syv spørgsmål fra borgerforeningens til kommunen. Men landsbyen skal ikke regne med en hjælpende, Arden-kommunal hånd. Det står klart. Også selv om det faktisk ikke står nogen steder. På spørgsmålet om, hvor man kan læse, at det er Øster Doense Borgerforening, der skal afholde udgifterne til gadelys, erkender kommunen nemlig, at: "Det er en gammel aftale, som ikke er nedfældet på papir, at vedligeholdelse af gadelys i de enkelte bysamfund foreståes af lokale foreninger. Elforbruget betales af kommunen". Valg af master er til gengæld frit. For så vidt, at den valgte løsning reducerer strømforbruget med mindst 25 procent. Om borgerforeningen så rent juridisk kan forpligtes til at låne de fornødne 650.000 kroner er et åbent spørgsmål. Kommunen konstaterer nemlig blot, at der lokalt er "praksis for, at gadelysforeningerne sekvstændigt forestår lånoptagelse". Spørgsmål og svar blev forleden givet udvalget for teknik og miljø til orientering. - De fleste landsbyer har været gennem samme proces. Alle har fundet en løsning, påpeger udvalgsformand Elav Pinstrup (V).