Jerslev

Dørene åbnes til herregård

Judith og Svend Aage Christiansen viser hele herregården frem

BRØNDERSLEV-AALBÆK:Grundlovsdag 5. juni bliver dørene for første gang åbnet til herregården Gaardbogaard ved Aalbæk. Det er Odd Fellow Logen Richard Marley i Brønderslev, der har fået en aftale med ejerne, Judith og Svend Aage Christiansen fra Hellum ved Jerslev, der slår dørene op til alle bygninger. Der bliver også rundvisning i avlsbygningerne, og der fortælles om herregårdens historie, der kan føres tilbage til 1335. Godsinspektør Thyge Sørensen vil fortælle om mark og drift på den tidligere søbund. Gaardbogaard er Danmarks nordligste herregård, og de første fortegnelser fortæller, at gården i 1335 ejedes af ridder Henrik Nielsen. Omkring 1345 foretager Henrik Nielsen et mageskifte, og alt gods i Gaardbo overgår til Vrejlev Kloster, og herunder vedblev Gaardbogaard at høre, så længe klostret bestod. Ved reformationen blev gården med alt det øvrige klostergods overført til kronen. Gaardbogaard forblev imidlertid ikke i kronens ejer. I 1577 blev herregården afstået til enke fru Karen Ejlersdatter Rønnow til Hvidkilde, enke efter Jens Bille, til Vrejlev Kloster. I 1592 overgik Gaardbogaard til den bekendte fru Ingeborg Nielsdatter Skeel til Voergaad. I 1600-tallet hærger sandflugten rigtigt. Man har fra 1660 bevaret et tingsvidne, der tydeligt viser, at Gaardbogaards ager og eng var fordærvet af sand. Den tidligere herregård var da meget nær sin fuldstændige udslettelse. Den var nu i øvrigt også opdelt i tre dele med hver sin adelige ejer. Den nuværende Gaardbogaard er da også en nyskabelse, der skylder aealet fra den udtørrede Gaardbo Sø sin eksistens. Det var ved udtørringen af den 900 tønder land store sø, at grundlaget for den nuværende Gaardbogaard skabtes. I 1854 blev vandstanden i søen sænket. I 1893 blev opført en ny hovedbygning i nederlandsk renæssancestil efter tegning af arkitekt Martin Borch. Lars Jørgen Wendelboe Larsen døde først i 1931, og kom således til længe at have glæde af sin indsats. I 1940 solgte Larsens enke, Engeline Margrethe, født Thon, Gaardbogaard til arkitekt Georg Østergaad. De nuværende ejere af Gaardbogaard, storentrepenør Svend Aage Christiansen, og Judith Christiansen, overtog herregården i 1999. Gaardbogaard er på 365 tønder land ager og eng, 275 tønder land plantage og 110 tønder land hede og græsning. Den første jerseyko, der kom til Danmark, kom i øvrigt til Gaardbogaard, og det er godt 100 år siden.