Døstrup brugs gennem 100 år

Døstrup 26. september 2002 08:00

Døstrup Brugsforening blev stiftet 28. september 1902. Niels Andersen blev ansat som uddeler, og havde også ansvaret for at stille lokaler til rådighed. Brugsen flyttede i 1907 fra Niels Andersens lokaler til den nuværende brugs på adressen Døstrupvej 151. I 1908 afslår bestyrelsen et ønske fra Afholdsforeningen om at afskaffe al vinhandel i brugsen. Niels Hvorslev blev uddeler i 1908, og han fortsætter i stillingen i mere end 35 år. Han afløses i 1944 af Olav Andersen, som kun bliver i stillingen i to år. Verner Sørensen bliver i 1946 ansat som ny uddeler. Han døde i december 1977 og blev med virkning fra 1. januar 1978 afløst af sin søn, den nuværende uddeler Niels Erik Sørensen. I 1979 bliver uddelerens lejlighed lagt til forretningen, som dermed udvides med 65 kvadratmeter. I 1989 kommer der discountvarer i forretningen. Kasseterminalen kommer til Døstrup Brugs i 1995. Edith Sørensen har i 1996 50-års jubilæum og får tildelt Dronningens Fortjenstmedalje. Facaden renoveres med nyt indgangsparti - og der holdes jubilæumsfest. Brugsen har 187 medlemmer, og årsomsætningen ligger tæt på 4 mio. kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...