Døstrupborgere krydser fingre for en cykelsti

Lokal trafikgruppe håber også på flere vejchikaner til at dæmpe den høje fart på hovedgaden

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Flere chikaner med passagemulighed for cyklister skal være med til at sænke bilisters og lastbilers fart gennem Døstrup. Arkivfoto: Per Kolind

DØSTRUP:Lad snart Døstrups trafikale trængsler være fortid, lyder et fromt ønske fra landsbyens trafikgruppe. En cykelsti, flere vejchikaner og Døstrup som erklæret farlig skolevej udgør tre hovedelementer på gruppens ønskeseddel. Og i lighed med borgere i mange andre fartplagede landsby- eller bysamfund krydser også Døstrups trafikgruppe fingre for, at netop deres ønsker til trafikforbedringer ikke fortoner sig ud over det nuværende byråds rækkevidde ind i 2011, når det kommunale udvalg for teknik og miljø 5. februar præsenterer udvalgets masterplan for trafikale forbedringer. Den prioriterede millioninvesteringsplan rækker adskillige år ud i fremtiden. Hovedønsket hos trafikgruppen i Døstrup er at få anlagt tre kilometer dobbeltrettet cykelsti langs Døstrupvej på strækningen fra Kirkegårdsvej til vejtunnellen i Hørby Skoleby. Men også på landsbyens fartindbydende bakke af en hovedgade - Døstrupvej - håber trafikgruppen at få sænket farten mærkbart. Forvaltningen foreslår, at der installeres yderligere tre chikaner, så bilister og lastbilchauffører inden for intervaller på 200 til 250 meter ikke bare tvinges til at lette foden fra speederen, men i visse tilfælde til helt at bremse op. Disse punktchikaner tillader nemlig kun en enkelt bilist eller lastbil at slippe igennem ad gangen. Mens cyklister i begge retninger triller forbi langs rabatten. Forslaget indebærer samtidig, at der højst må køres 40 km/t gennem byen. Farlig skolevej Nye afstandskriterier for bustransport af skolebørn betyder, at Døstrupbørn fra fjerde klasse og opefter nu må cykle til Rosendalskolen - eller betale for at blive kørt med skolebussen. - Vores ønske er at få erklæret Døstrupvej som trafikfarlig skolevej, så børn igen kan køre gratis med skolebussen. Med så mange lastbiler, der dagligt kørere med grus eller cement ad Døstrupvej, er vi bestemt ikke trygge ved, at vore børn må cykle til skole, forklarer Jørgen Hedemand fra trafikgruppen. Kommunen vil måle trafikintensiteten på skolevejen, inden sagen sendes til høring hos politiet. Målingerne kan så sammenholdes med andre trafikmålinger foretaget inden for selve bygrænsen. - Vi er fortrøstningsfulde over, at der arbejdes med sagen. Vi har haft embedsmænd fra kommunen ude at se på forholdene og fornemmer, at man lytter til os, fremhæver Jørgen Hedemand. Trafikplan - 5. februar - Jeg har et godt kendskab til problematikken i Døstrup og forstår fuldt ud deres ønsker om en cykelsti, som nu indgår i den kæmpeplan med omkring 100 prioriterede ønsker til trafiksikring, vi præsenterer 5. februar, og som rækker mindst 15 år frem, forklarer Preben Christensen (S), formand for udvalget for teknik og miljø. Prioteringen vil ske efter devisen om at gøre mest mulig gavn for pengene. Alene på cykelstiområdet ligger samlede ønsker for mindst 120 mio. kroner. - I vores investeringsplan for 2008-2011 har vi samlet afsat 35 mio. kroner til cykelstier og trafiksikkerhed i øvrigt. Det synes jeg signalerer, at udvalget vil noget, siger Preben Christensen. En cykelsti ophæver i givet fald Døstrupvejs status som trafikfarlig skolevej. Akkurat, som Døstrupvej utvivlsomt vil være rarere at færdes på, dersom Vejdirektoratet en skønne dag indfrier Nysum Bylaugs ønske om tilkobling til motorvejen øst for Rørbæk. Så vil lastbilerne nemlig bruge motorvejen som råstofvej.