Døvblinde er ofre i lønstrid

Sommerlejr aflyst for andet år i træk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Pædagogisk konsulent Inger Simonsen får mange henvendelser fra pårørende, der håber, at det traditionsrige Pindstrup Træf for døvblinde genoptages næste år. Foto: Mette Nielsen

NORDJYLLAND:En traditionsrig sommerlejr for voksne, der er født døvblinde, er aflyst for andet år i træk. Det er en faglig konflikt mellem Region Nordjylland og socialpædagogernes fagforening, SL, der blokerer for de nordjyske døvblindes deltagelse i Pindstrup Træffet, der de seneste 20 år har været afviklet på Djursland. Flest nordjyder til træf Nordjyske døvblinde og deres ledsagere udgør størstedelen af deltagerne, og derfor kan træffet ikke afvikles uden dem. - Det er meget ærgerligt, at vi ikke kan afvikle træffet, som både beboere og ansatte betragter som den saltvandsindsprøjtning, der giver dem kræfter til at klare hverdagen resten af året, siger pædagogisk konsulent Inger Simonsen, der har arrangeret træffet de seneste mange år for cirka 30 døvblinde og deres ledsagere. Hun er selv ansat på det regionale døvblindecenter i Aalborg, der er landets førende indenfor området. Lokal aftale opsagt Problemet opstod, da Døvblindecentrets ledelse i 2007 opsagde en lokalt indgået aftale, der fastlagde, hvordan man skal aflønne ansatte, der er på koloni. Forstander på Døvblindecentret og Aalborgskolen, Lars Søbye, beklager, at man ikke kan sende de nordjyske deltagere af sted, før konflikten er løst, og man har indgået en ny aftale. Huse drænes for pædagoger - Indtil vi finder en ny lokal aftale, skal pædagogerne kompenseres efter overenskomsten, og det vil betyde, at vore beboerhuse bliver drænet for arbejdskraft i mange måneder efter Pindstrup-træffet, hvilket er helt uholdbart, siger Lars Søbye. I løbet af et par uger mødes Region Nordjyllands forhandlere med pædagogernes tillidsfolk for at drøfte konflikten. - Vi er meget indstillede på at få en aftale på plads snarest, og efter min opfattelse er det kun nogle finjusteringer, der mangler, siger Lars Søbye og tilføjer, at hvis man ikke kan blive enige med SL om en ny aftale, så vil man forsøge at "strukturere sig" ud af bemandingsproblemerne, for at sommerlejren kan blive gennemført næste år. 7,4 timer for 24 timers vagt Faglig sekretær Finn Nielsen fra Socialpædagogernes Landsforbund er enig i, at Pindstrup Træffet bør genoptages. - Men der skal også være rimelige vilkår for de ansatte, og derfor kan vi ikke acceptere, at man genindfører den gamle koloniaftale, der giver pædagogerne 7,4 timer for at stå til rådighed i 24 timer, siger Finn Nielsen, der forlanger en ny decentral arbejdstidsaftale. Arrangør af træffet, Inger Simonsen, har fået henvendelser fra institutioner over hele landet, hvor man håber, at den populære sommerlejr vender tilbage. - Pindstrup Træf er et unikt tilbud, specielt tilpasset de døvblind-fødte, som med deres handicap ikke har mange andre muligheder for at komme på ferie og knytte venskaber på tværs af institutionerne, siger Inger Simonsen. Et hul i "årshjulet" - Træffet har været en god oplevelse og en fast tilbagevendende begivenhed i deres liv, så der er opstået et hul i deres "årshjul", som de virkelig mangler, understreger Inger Simonsen og peger på, at døvblinde ikke umiddelbart kan vælge et andet tilbud i stedet for. - Som døvblind betyder det meget at vende tilbage til bygninger, man kender og kan finde rundt i og at møde de venner, man kan huske fra tidligere år, siger Inger Simonsen.