EMNER

Doktorpladsen skal etableres

HALLUND:- Nu skal arbejdet med Doktorpladsen i gang. Det sagde formand for Hallund-Hollensted Borgerforening, Eddy Marrup, på generalforsamlingen. Han sagde, at Doktorpladsen i det forløbne år har fyldt meget. - I 2004 fik Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune, BIBKO, en bevilling fra byrådet. Hallund-Hollensted Borgerforening fik bevilget 61.815. Denne gang øremærket med 20.000 kr. til et forstærkeranlæg, 10.000 kr. til flagstang/flagstænger og de resterende godt 30.000 kr. til Doktorpladsen. - Der er støbt en rund ting. Det er sokkel og bassin for den sten med vand igennem, der kommer til at stå der. Stenen er færdig hos stenhuggeren. Nu mangler vi at få rustfrit stål sat rundt om sokkel og bassin, monteret pumper m.v. og lavet en rondel, mage til den eksisterende rundt om. - Næste trin bliver så at få gravet kabel til lamper ned. Lavet gangsti, monteret lamper m.v. Så der er stadig nok at gøre. Dette kan også kun lade sig gøre fordi der altid er villige hænder, når vi spørger. Byrådet bevilliger en Oplandspulje, de enkelte foreninger i BIBKO kommer med deres ønsker, ønskerne prioriteres og fordeles derpå af BIBKO, der skriver til byrådet, med begrundede forslag til fordelingen. Når byrådet og BIBKO er enige, kan de enkelte foreninger bruge af midlerne til deres projekter. Pengene kommer først til udbetaling når der foreligger en kvittering/regning. - Doktorpladsen kræver nok lidt flere midler og jeg håber at vi kan få dem fra den nye oplandspulje byrådet har bevilget, men det skal jo ikke blive ved det. Pladsen overfor Doktorpladsen kunne være interessant at inddrage i Doktorpladsen, sådan at man kører gennem en udsmykning og ikke blot passerer én. - Det kunne også være en idé, at få en pc-café op at stå, så både unge og gamle kan blive mere fortrolig med brugen af pc og der kan blive mulighed for at spille spil mod hinanden. Spejderhuset er i en temmelig dårlig forfatning, så der skal kigges på mulighederne for reparation eller måske at flytte til klubhuset, der så skal udvides. - Endelig er der et udpræget behov for en mere sikker skolevej for vore skoleelever, hvad med en cykelsti til Ø. Brønderslev og Jerslev. Der er planer om at lave et større arrangement, der involverer både kro, idrætsforeningen B 70 og andre, der har interesse i at sætte Hallund på landkortet.