Lokalpolitik

- Dokumentation af tidsforbrug skal frem

- For dårligt svar til Tilsyn vil få sagen om HHF til at fortsætte, advarer Søren Grøn (UP)

FJERRITSLEV:Nu skal der dokumentation på bordet for personalets tidsforbrug i Han Herred Fritidscenter i 2003 og 2004, så man kan se, hvor mange timer der er brugt i idrætsdelen og hvor mange i vandrerhjemmet. - Der findes registrering af tidsforbruget på edb. Det ved jeg, og den skal vi have på bordet, siger kommunalbestyrelsesmedlem Søren Grøn (UP). Han forlangte på byrådsmødet onsdag aften, at det udkast til et svarbrev til Tilsynet med kommunerne, som kulturudvalget og økonomiudvalget havde lagt frem til godkendelse, sendes retur til kulturudvalget. Her skal det gennemdiskuteres og forbedres, inden det endelige svar kan lægges frem for byrådet igen og derefter sendes til Tilsynet med kommunerne. - Hvis ikke vi dokumenterer tingene godt nok i vores svar, ved vi hvordan det går. Så fortsætter sagen med nye klager, advarede Søren Grøn i byrådssalen. I udkastet til brevet forklarer Fjerritslev Kommune om kommunens økonomiske engagement i Fonden Han Herred Fritidscenter i form af anlægstilskud og lånegarantier. Men nok så vigtigt besvares også Tilsynets ønske om dokumentation for fordelingen af fællesudgifter mellem vandrerhjem og idrætsdel. Den dokumentation har man forlangt, fordi der er forskel på, hvad en kommune lovligt må støtte. Man må gerne give tilskud til idrætshaller, men ikke et femstjernet vandrerhjem, der kan sammenlignes med et hotel. Med fordelingen 70 pct. til idrætsdelen og 30 pct. til vandrerhjemmet vil Tilsynet gerne se dokumentation for den valgte fordeling. Ny revisorerklæring På byrådsmødet blev en spritny erklæring fra fritidscenterets revisionsselskab lagt frem. Den var ikke nået at blive indarbejdet i svaruskastet. I erklæringen står, at "fordelingsnøglen 70/30 er fremkommet efter en objektiv analyse af andre idrætsanlæg og personalets vurdering af eget tidsforbrug i centeret". - Det er altså ikke nok, siger en utilfreds Søren Grøn. - Ud over at vi efter min mening skal se registreringen af tidsforbruget, er der også de sammenligninger, man har lavet med andre idrætscentre. Den dokumentation har vi heller ikke set, blandt andet, tilføjer han. - Jeg er tilfreds med, at vi nu får sagen tilbage til fornyet diskussion i kulturudvalget. Vi skal være helt sikre på, at vi er på lovlig grund, når vi sender brevet afsted.