DOKUMENTATION: BREVET FRA REGERINGEN

NORDJYLLAND:I brevet til Region Nordjylland skriver regeringen, at den har noteret sig ekspertpanalets anbefalinger: "At en samling af funktionerne fra Aalborg Sygehus Syd og Sygehus Nord bør prioriteres. ... At samlingen ud fra en samlet afvejning bør gennemføres ved nybyggeri i tilknytning til den eksisterende matrikel i Aalborg Syd. En væsentlig del af det nuværende Aalborg Syd er helt nybygget og af høj kvalitet. Og det vurderes ikke, at argumenterne for at realisere samlingen som et barmarksprojekt i Aalborg Øst har været tilstrækkeligt stærke til at kunne begrunde en udflytning frem for en tilbygning. At der ikke er grundlag for et nybygget elektivt sygehus i Himmerland." Videre hedder det i brevet: "På den baggrund meddeles Region Nordjylland et foreløbigt tilsagn til en udbygning af Sygehus Syd i Aalborg med en samlet investeringsramme på 3,2 mia. kr. ... Regeringen er opmærksom på, at der er tale om en anden løsning end regionens anlægsmæssige første prioritet. Regeringen har i den forbindelse lagt vægt på ekspertpanelets vurdering af, at argumenterne for at realisere samlingen som et barmarksprojekt i Aalborg Øst ikke på det foreliggende grundlag har været tilstrpækkeligt stærke til at kunne begrunde en udflytning frem for en tilbygning. Regionen kan indgå i en dialog med ekspertpanelet". ... Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen Jakob Axel Nielsen