Dokumentation for eftertiden

POULSTRUP:I disse år sker der store forandringer i landbruget, og dermed også med landskabet og de bygninger der ligger i landområderne, mange bygges om og nogle forsvinder helt. For at bevare dokumentationen for hvordan landskabet med gårde og huse så ud i Vrejlev-Hæstrup, vil Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv prøve, at lave en samling af billeder af samtlige huse og ejendomme fra begge sogne. Så har man et foto et maleri eller en tegning af sin ejendom, vil Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv, gerne have lov at affotografere eller scanne det, så det kan blive indlemmet i arkivets samling. Da det ikke er muligt at komme rundt til alle, skal man selv rette henvendelse til arkivet. For at få gang i indsamlingen holdes der ekstraordinært åbent på Arkivet første mandag i september og oktober.