Dom i sag om svejserøg i dag

To ejere af en virksomhed i Løgstør får i dag ved byretten i Fjerritslev afgjort en sag, hvor de er anklaget for at have ladet en medarbejder foretage svejsearbejde uden at der på arbejdsstedet var etableret den lovbefalede punktudsugning af svejserøg. Virksomheden havde efter tilsyn af Arbejdstilsynet fået en bøde tilkendegivelse på 20.000 kroner, men selv om indehaverne nok kunne erkende at forholdene ved det omhandlende svejsearbejde ikke var de helt optimale, kunne man ikke anerkende en bøde i den størrelsesorden. Derfor endte sagen i retten. Af direktørens forklaring i retten forleden fremgik, at han var på kundebesøg og blev kaldt hjem, da en inspektør fra Arbejdstilsynet, havde givet påbud om at stoppe et stykke svejsearbejde. Firmaet fremstiller blandt andet tanke udstyr til transportbranchen. En af firmaets medarbejdere ifærd med at lave en anordning til forbedring af arbejdsforholdene i virksomhedens malerkabine, da Arbejdstilsynet kom på tilsyn. Det var således ikke en del af produktionen, men en foranstaltning til forbedring af arbejdsmiljøet. Problemet var at der ikke var punktudsugning fra det sted, hvor svejsearbejdet foregik. Der var ganske vist en 3 x 3 meter stor emhætte i nærheden af stedet, men arbejdet foregik ikke umiddelbart under denne. Ved tidligere tilsyn af Arbejdstilsynet havde firmaet tilkendegivet, at emhætten var en udmærket løsning til udsugning af svejserøg. Men dette var inspektøren, der havde standset pågældende svejsearbejde, ikke enig i. Direktøren forklarede, at den pågældende inspektør ikke var særlig imødekommende med hensyn til rådgivning og vejledning, tværtimod havde inspektøren udtalt: - At det nok var mest hensigtsmæssigt at firmaet indvilligede i at betale de 20.000 kroner, ellers kunne han fortsætte sin inspektion på virksomheden og finde fejl og mangler til bøder i 10.000 størrelsen. Foreholdt dette udsagn, hævdede Inspektøren, der var indkaldt som vidne, at sådan arbejder tilsynet ikke. - Jeg udstedt et "straks påbud", men optrådte ikke truende. Indehaverne oplyste at der nu var etableret punktudsugning, men det har ikke forbedret forholdene for svejserne, idet emner afgiver damp længe efter at svejsningen er foretaget, denne damp ville emhætten opfange, i stedet hænger dampene bare i luften. Anklageren har påstået firmaet dømt efter anklageskriftet, det er ejernes ansvar at urbejdet udføres fuldt forsvarligt. Indehaverne erkendte, at arbejdet ikke var udført på hensigtsmæssig måde, men påpegede at der ikke forelå nogen dokumentation for hvor sundhedsfarligt arbejdet havde været. Og så må det da være en formildende omstændighed, at det arbejde, der blev udført, var til forbedring af arbejdsmiljøet på virksomheden. FOR 10 ÅR SIDEN 3. oktober Ridehal til tennishal Efter en omfattende renovering og ombygning fremstår den gamle ridehal på Granlyvej i Løgstør nu som en flot og velindrettet tennishal. Dermed bliver der mulighed for at spille tennis hele året rundt i Løgstør. Formanden for Løgstør Tennisklub, tandlæge Lars Stausholm forventer at hallen, der er lejet af kommunen, kan tages i brug om ca. 14. dage. Den officielle indvielse forventes i november. Den nøjagtige dato afhænger af, hvornår formanden for Dansk Tennis Forbund, Jørgen Iversen, kan deltage. Han skal foretage den officielle indvielse.