Retspleje

Dom over Danmark påfor tyndt grundlag

Den danske regering har afvist konklusioner som Europarådets Racismekomite (ECRI) er fremkommet med.

En afvisning, man finder stor forståelse for, når man kigger rapportens mangel på troværdighed og mangel på bevisførelse efter i sømmene. Her er nemlig tale om en komité, som bygger på modsatte principper af, hvad der er normalt i en retsstat. I dansk strafferet forlanger man håndgribelige og konkrete beviser, inden man skrider til en afgørelse i en sag. Den slags petitesser bekymrer ECRI sig ikke om. Rapporten, der udkom 16.5., handler om Danmarks behandling af flygtninge og indvandrere. Bl.a. er der kritik af det danske retssystem, og af, at for få sager bliver bragt for domstolene. Desuden er der kritik af det danske politi, der ifølge rapporten er meget modstræbende over for at registrere racistiske udtalelser og klager fra muslimer. Vi kan alle kun være interesserede i, at Den Europæiske menneskerettigheds-konvention bliver overholdt. Men når rapportens præmisser udmærker sig ved udokumenterede påstande og mangel på kildehenvisninger bliver rapporten pludselig til et absurd og farligt angreb på danske forhold, som er uden hold i virkeligheden, og som vækker stor opmærksomhed i udenlandsk presse. Og det deraf følgende skadelige renommé for Danmark. Komitéens arbejdsmetoder viser sig dog også at være ude af trit med, hvad man almindeligvis kunne forlange af en EU-institution. Ja, faktisk så meget, at det nærmer sig det uanstændige. Ifølge komitéens danske formand, professor dr.jur. Eva Smith, indsamles oplysninger ved hjælp af såkaldte ”rapportører”, et begreb, som viser sig at dække over danskere og andre med bosted i Danmark, som er utilfredse med forholdene her i landet, og som mangler et organ, hvor de kan lufte deres frustrationer over danske samfundsforhold. Problemet er dog det penible, at ingen af de fremsatte påstande fra ”rapportørerne” kræves underbygget med nogen form for bevisførelse. Enhver udokumenteret påstand er velkommen i Eva Smiths komité, som tilsyneladende ikke føler sig tynget af smålige hensyn til bevisførelse og anstændighed. På spørgsmålet ” hvilken dokumentation er der for konkret kritik af dommerne?” svarede professor dr.jur. Eva Smith: ”Jeg ved ikke, hvor rapportørerne har det fra. Men de har hørt det, og derfor kan vi ikke bare fjerne det fra rapporten, fordi den danske regering er uenig.” Terry Davis, generalsekretær i Europarådet er blevet spurgt, hvorfor ECRI ikke underbygger sine påstande inden de foreligger i tunge rapporter. Svaret var enkelt og rørende: ”ECRI har ikke ressourcer til at undersøge disse påstande” Det er stærkt beklageligt, at en international komité kan være med til at undergrave det danske samfund med påstande uden hold i virkeligheden og uden bevisførelse. Det er høj grad med til at øge afstanden for den almindelige borger til EU og dens mange og tit uforståelige gøremål. Men langt det mest interessante i denne sag er dog: Hvem er det, der har interesse i at fylde denne komité med tvivlsomme oplysninger? Hvem er disse ”rapportørere”, som uden navns nævnelse anvender løgne til dette mærkelige formål at kaste et dårligt lys over Danmark. Hvem er disse dårlige fugle, som sk.... i egen rede?