Retspleje

Dom stadfæstet

SKAGEN:Vestre Landsret har netop stadfæstet en dom fra byretten i Frederikshavn over en VVS-installatør fra Skagen. Dommen lød på en bøde på 40.000 kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. VVS-installatøren havde anket dommen med krav om frifindelse, men det kunne landsretten altså ikke følge. Installatøren er dømt for i februar 2002 at have fjernet nogle gamle varmerør i forbindelse med udvidelsen og renoveringen af Ankermedets Skole, selv om han af byggeledelsen havde fået besked på, at rørene ikke måtte fjernes, før der forelå resultater af prøver for asbest i rørene og i noget isolering, som også blev fjernet. Der blev ikke foretaget noget ekstra for at skåne medarbejderne og andre arbejdere på byggepladsen mod asbeststøv i forbindelse med at rørene og isoleringsmaterialet blev fjernet. VVS-installatøren erkendte i retten, at rørene og isoleringen var blevet fjernet, men han mente ikke, at nogen af dem indeholdt asbest, ligesom han ikke mente, at der var blevet nedlagt forbud mod at fjerne tingene fra byggepladsen.