Retspleje

Dom uden rettergang

Formand for Miljø- og teknikudvalget, Mikael Klitgaard (V), efterlyser med afsæt i den konkrete gyllesag fra Brønderslev Kommune, at landmændenes retssikkerhed styrkes.

I den konkrete sag konkluderer kommunen, at en lokal landmand har spredt gylle på frossen jord, og at der er løbet gylle ud i et vandløb. Landmanden afviser anklagen og efterlyser beviser. Han mener ikke, at kommunens billeddokumentation og kommunens observationer på stedet er tilstrækkelig. Landmanden ønsker, at Brønderslev Kommune politianmelder forholdet, så sagen kan efterforskes af politiet og vurderes i retten, hvor han kan føre sit eget forsvar. Men dette ønske opfyldes ikke. - Jeg er ked af, at politianmelde en borger, siger Mikael Klitgaard. - Det er ikke min stil. Men jeg har været meget i tvivl. Sagen er nu sendt til FødevareErhverv, der skal vurdere kommunens og landmandens argumenter - og tage stilling til, om landmanden skal miste noget af sin landbrugsstøtte. - Ifølge gældende lovgivning skal kommunen sende sagen til FødevareErhverv. Sådan er det. - Men der er grundlæggende noget forkert i lovgivningen. Landmanden får kun mulighed for at udtale sig i sagen overfor FødevareErhverv, der så vurderer kommunens og landmandens argumenter. Hvis vi i stedet politianmeldte landmanden, kunne han få lov at forsvare sig i en retssag, hvor en dommer kunne vurdere forløb og beviser. Mikael Klitgaard mener ikke, at bøderne nødvendigvis står mål med forseelsen. - Bøden burde stå i forhold til forseelsen, og ikke i forhold til et støttebeløb. - At folk får en bøde på 3000 kroner eller 15.000 kroner er én ting. Men når en sag sendes til FødevareErhverv, kan det koste en del af støtten eller hele støtten - og vi snakker måske 50.000 kroner eller mere. Det er en vilkårlig måde at dømme folk på - også selvom de skulle have overtrådt loven. - Og hvis anklagerne ikke passer, får landmanden ikke ret til at bevise det modsatte.