EMNER

Dommedag er udeblevet

1. maj 2005 var det præcis et år siden, de 10 nye EU-lande blev optaget i EU.

For et år siden rasede debatten i bl.a. Danmark om konsekvenserne af denne udvidelse, og de mest skeptiske argumenterede for, at Østeuropa og EU var to økonomisk og politisk uforenelige størrelser. Hvordan er det så gået med dommedagsprofetierne? Som i andre sammenhænge er en et-års dag altid et godt tidspunkt at gøre status, og svaret er klart. De nye landes reformer op til optagelsen samt det første år i EU har været en succes, både økonomisk og politisk. De 10 nye lande har oplevet en økonomisk vækst på 5 pct. dette år, mod 3,7 pct. vækst i 2003. Eksporten i de nye lande er steget med 20 pct., og økonomer forudser, at denne vækst vil fortsætte til næste år, og ligge på det dobbelte niveau af de gamle EU lande som er ca. 2 pct. Ikke på bekostning af de gamle lande, men blandt andet fordi det tidligere urimeligt underbetalte østeuropæiske landbrug har oplevet vækst og omkring 50 pct. højere lønninger. At gøre status betyder naturligvis ikke, at vi skal stille os tilfreds. Tværtimod. Der er massevis af opgaver, der venter og vi ved, at opgaven bliver svær. EU som helhed kæmper med manglende vækst og en aldrende befolkning, og især i de gamle Østlande venter miljømæssige og sociale problemer på at blive løst. De erfaringer, vi har gjort os med denne udvidelse, er vigtige at have i baghovedet i disse dage, hvor Rumænien og Bulgarien står for at blive medlemmer. Vi må have lært, at det godt kan lade sig gøre at udvide EU, uden at alverdens ulykker vælter ned over hovedet på os. Østeuropæerne er ikke væltet ind over vores grænser, og den danske arbejdsmarkedsmodel vil ikke blive undergravet. Selvfølgelig skal vi sørge for, at vores hårdt tilkæmpede løn- og arbejdsforhold ikke bliver truet. Det skal sikres politisk og fagligt, at alle der kommer hertil skal arbejde på danske vilkår, hvilket reglerne i dag også foreskriver. Vores forsvar af danske rettigheder må dog ikke udvikle sig til en generel skepsis mod alt, hvad Østeuropa står for. Tænk på, at trafikken også går den anden vej. Danske virksomheder etablerer sig i stor stil i Østeuropa, flere og flere danskere arbejder i de nye lande, og det er netop fordelen ved at samarbejde under aftalte spilleregler. Faktisk er det en af hovedpointerne ved EU-samarbejdet og den afgørende nøgle til øget velfærd for alle borgere i Europa. Disse spilleregler vil også komme til at gælde for Rumænien og Bulgarien, og et-års års dagen for ægteskabet mellem EU og de nye lande, er en passende lejlighed til at gøre de værste dommedagsprofetier til skamme.