EMNER

Dommedagsprofetier er virkelighed

Næsten daglig ser jeg i NORDJYSKE og hører i TV-Avisen, at EU forsøger at optræde som mægler, bl. a. i Ukraine og i striden mellem Israel og palæstinenserne, og så er det jo jeg fristes til at spørge: Hvad kommer det EU ved?

EU er jo blot et handelsarrangement, fik vi at vide gentagne gange i 1972, da vi stemte om Danmarks tilslutning til unionen, og påstanden er blevet gentaget mange gange siden. Og vi, der advarede mod en tilslutning til unionen og hævdede, at den med tiden ville udvikle sig til en ny europæisk superstat, blev kaldt dommedagsprofeter og mange andre mindre smigrende navne, som tilhængerne i nogle tilfælde burde skamme sig over at bruge. Nu viser det sig så, at vi havde ret, og at EU-tilhængerne ikke turde fortælle sandheden om, hvad det var, de absolut ville have Danmark med i, næsten uanset hvad unionen så end ville udvikle sig til. Det var tilsyneladende ikke EU tilhængernes hovedpine, blot de fik lov at være sammen med politikerne fra de store lande af og til, så var alt godt. Nu er spørgsmålet så: Hvordan kan vi stole på de politikere, der fører os så groft bag lyset? Får vi en ny afstemning om EU, hvad noget tyder på, så husk at stemme nej. Lad os blive enige om, at vi vil have medlemsskabet erstattet af en frihandelsaftale, så vi kan bevare Danmark som et selvstændigt land - men det haster måske også mere end vi tror.