Dommer ikke helt overbevist i narkosag

Nævninger anbefalet delvist at frifinde

AALBORG:Trods meget omfattende og langvarig bevisførelse er det ikke lykkedes anklagemyndigheden at bevise de tiltaltes skyld i samtlige sagens punkter. Det mener retsformanden i den igangværende narkosag i Vestre Landsret i Aalborg, hvor han under sin retsbelæring i går derfor anbefalede nævningerne at sige nej til nogle af de spørgsmål, de skal besvare vedrørende de fire tiltalte mænds skyld. Tilsammen er mændene tiltalt for 34 forhold, hvoraf et brødrepar på 29 og 33 år tegner sig for et godt stykke over halvdelen. De har tilstået en række af forholdene, der handler om handel med amfetamin, kokain og ecstasy i store mængder. I andre tilfælde nægter de sig skyldige, og det er nu op til de 12 nævninger at vurdere bevismaterialet. På forhånd har de altså for nogle forholds vedkommende fået at vide af retsformanden, at han ikke finder bevisbyrden løftet. Det gælder eksempelvis et forhold, hvor brødrene er tiltalt for i september 2001 at have modtaget mindst 100 gram kokain og 1000 ecstasypiller fra en af deres medtiltalte, en 36-årig mand. Sidstnævnte er ifølge anklageren også den, der i en lang række af de øvrige forhold har leveret narko til brødrene, hvilket han nægter. Kryptisk tale Hvad angår det konkrete punkt om 100 gram kokain og 1000 ecstasypiller har anklageren, statsadvokatassessor John Kølbæk, satset på at bevise de tre mænds skyld ved at sammenstykke en række oplysninger - ikke mindst baseret på telefon- og rumaflytninger, hvor brødrene i høj grad benytter sig af kryptisk tale. - Men for hvert led i ræsonnementet indsniger der sig en usikkerhed. Problemet for anklageren er at bevise hvert led, og at der er leveret kokain og ecstasy i netop de kvanta. Det er ikke nok, at han har overbevist os om, at der skete en overdragelse af en eller anden slags hård narko, konstaterede retsformanden, landsdommer Kristian Petersen. Og på den baggrund anbefalede han altså nævningerne at svare nej til spørgsmålene om, hvorvidt brødrene og den 36-årige er skyldige i det nævnte forhold. Efter retsbelæringen, der strakte sig over godt fire timer, blev nævningerne midt på eftermiddagen sendt ud for at diskutere skyldsspørgsmålene. Da de ikke må tale med andre, før de er færdige, har de i nat overnattet på hotel, inden de her til morgen genoptager arbejdet. På forhånd ligger det fast - ud fra de forhold, de har erkendt - at brødrene risikerer at blive dømt efter narkolovgivningens strengeste strafferamme, som giver mulighed for 10 års fængsel. Ellers er den maksimale straf seks års fængsel. Hvem er Golden Boy Den 36-årige, der er kendt som præsident for Den Internationale Klub i Aalborg, har erkendt handel med 4040 ecstasypiller og opbevaring af 180 gram kokain. Det er ifølge retsformanden formentlig ikke nok til at dømme ham efter den strenge paragraf. Men hvis nævningerne finder den 36-årige skyldig i også at være narkoleverandør til brødrene, vil også han falde ind under den forhøjede strafferamme. Sagens udfald for den 36-åriges vedkommende afhænger ikke mindst af, om nævningerne finder det bevist, at det er ham, der af brødrene blandt andet blev kaldt "Danny", "Golden Boy" og "Audi-manden". Nævningerne skal også vurdere, om det er ham, der taler på nogle af politiets rumaflytninger. Den fjerde tiltalte, en 37-årig tidligere dørmand, er udelukkende tiltalt for at have formidlet kontakter for brødrene vedrørende levering af 886 gram kokain. For hans vedkommende konstaterede retsformanden, at nævningerne selv har hørt aflytningerne og nu må tage stilling til, hvad de tror. Dog tilføjede Kristian Petersen, at hvis nævningerne finder, at den 37-årige formidlede narkoen, så har han med stor sandsynlighed også vidst, hvor stor en mængde der var tale om. Den 37-åriges forsvarer har ellers talt for, at hans klient i givet fald ikke var klar over mængden. Alt efter, hvor hurtigt nævningerne bliver færdige med at votere, ventes der dom i dag eller i morgen.

Forsiden