Redningsvæsen

Dommer og anklager tilkaldt fra Aalborg til retssag om dødsbrand

Frederikshavn Politi og dommerkontoret i Frederikshavn var for involveret i brandøvelsen

FREDERIKSHAVN: Når det retslige efterspil om dødsbranden på Kragskov-hede Statsfængslet går i gang på onsdag i retten i Frederikshavn, vil det være under ledelse af dommer Mogens Christensen, Aalborg, og med vicepolitimester Michael Graversen, Aalborg Politi, som repræsentant for anklagemyndigheden. Politiet og dommerne i Frederikshavn har valgt at overdrage sagen til aalborgenserne for at undgå mistanke om inhabilitet, da man føler sig for personligt involveret i ulykken og i de mennesker, der var impliceret. - Når jeg har veget mit sæde skyldes det, at en pårørende til en af de omkomne er ansat ved retten i Frederikshavn, forklarer lederen af retten i Frederikshavn dommer Mogens Pedersen. Politiet i Frederikshavn overlod allerede i august 2003 efterforskningen til Aalborg Politi. Dengang var der ikke rejst tiltale endnu og vicepolitimester Elin Rosenberg forklarede på daværende tidspunkt, at det lokale politi på mange måder har så tæt et samarbejde med de tiltalte i sagen, konstitueret beredskabschef Hans Jørgen Pedersen og Frederikshavn Kommune, at politiet ikke ønsker, at der skal kunne sås tvivl om dets habilitet i forbindelse med en eventuel tiltale. Derfor var det Aalborg Politi og vicepolitimester Michael Graversen, der vurderede sagen og rejste tiltale, og det er også ham, der har udarbejdet det anklageskrift, der er udgangspunktet for osndagens retsmøde. NORDJYSKE har i henhold til loven om aktindsigt fået udleveret anklageskriftet. Formålet med at pressen kan få indsigt i anklageskriftet før og under retssagen er at for at støtte det journslistiske arbejde. Men vi kan ikke gengive det i dets helhed kun i kortere uddrag, da der er en lang række begrænsninger for, hvad man må offentliggøre fra anklageskriftet, inden sagen starter. Overordnet set handler Frederikshavn Kommunes overtrædelse af Arbejdmiljølovens paragraf § 38, om at brandøvelsen ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt på en forsvarlig måde. Og for den overtrædelse er der fra anklager Michael Graversen rejst krav om en bøde på 150.000 kroner. Indsatslederen Hans Jørgen Pedersen anklages ud fra en anden paragraf, § 82 i arbejdsmiljøloven, for ikke at sikre at arbejdsforholdene på stedet var fuldt forsvarlige og kræves idømt en bøde på 10.000 kroner. En del af de konkrete punkter, hvorpå loven er overtrådt har tidligere været fremme, blandt andet at kommunikationen mellem brandmændene inde i bygningen og indsatslederen ikke fungerede og at brandmændene ikke var klar over, hvor kraftig branden ville blive og hvor hurtigt ilden ville brede sig. Derudover fremgår det af anklageskriftet, at man ikke forud for brandens blev startet, havde gået bygningen igennem sammen og havde fastlagt, hvordan brandmændene kunne komme sikkert ud. Anklagemyndigheden hæfter sig også ved, at der ikke stod et såkaldt sikringshold klar udenfor iført røgdykkerudstyr, som kunne komme kollegerne til undsætning. Og endeligt også det forhold, at der ikke blev foretaget et tjek på om de deltagende brandmænd var iført det specielle brandhæmmende undertøj, som beskytter mod stærk varme. Ikke alle brandmænd var klædt regelmenteret på i forbindelse med øvelsen, som det også tidligere har væert fremme. Retsmødet på onsdag er i et forberende retsmøde, hvor dommeren får at vide, hvordan de tiltalte forholder sig til anklageskriftet og et møde, hvor man tilrettelægger sagens videre gang blandt andet om der skal indkaldes vidner og hvordan bevisførelsen skal foregå. Der kan dog i følge anklager Michael Graversen godt afsiges dom ved sådan et forberende retsmøde. Det afhænger af, hvordan retsmødet forløber og hvordan de tiltalte forholder sig til anklageskriftet. De tiltaltes advokat, Anker-Laden Andersen, Hjulmand & Kaptain, er i øjeblikket ved at gennemlæse sagens mange akter. - Det er en meget tragisk sag, som det er vigtigt at få afsluttet på en ordentligt måde for alle de involverede - pårørende, offentligheden og de tiltalte. - Men jeg er ikke færdig med forberedelserne endnu og derfor ønsker jeg ikke forlods at kommentere forsvarets holdning til anklageskriftet, siger Anker Laden-Andersen. Læs mere i 1. sektion.