Retspleje

Dommeren: En hård dom for en grov forbrydelse

AALBORG:- Det er en hård dom - men det er også en grov forbrydelse, du har begået. Dommer Ole Høyer rystede hverken på hånd eller stemme i retten, da han i går idømte den 17-årige John Arpaarti Hans Møller otte års ubetinget fængsel. Ole Høyer begrundede endvidere sin afgørelse og dom på bl.a. følgende måde: - Jeg gør det med baggrund i, at der er tale om både voldtægt og drab. Voldsudøvelsen er ganske omfattende med de mange knivstik, og det er desuden begået i hendes eget hjem. Det er en forbrydelse af meget alvorlig karakter, og der er ingen formildende omstændigheder i sagen. Heller ikke din unge alder, sagde dommeren direkte henvendt til den dømte. - Det er altid trist med så hård en dom til så ungt et menneske, men kriminalitetens alvor er så stor, at jeg ikke kan dømme anderledes, pointerede dommer Ole Høyer. Dommeren medgav, at der havde været tale om en meget lang sagsbehandlingstid, men han var også af den opfattelse, at det i sig selv ikke var en eventuel formildende omstændighed i forbindelse med strafudmålingen. Forsvarsadvokat Nicholas Symes, København: - Dommerens afgørelse er efter min opfattelse helt forkert. Der er i bund og grund tale om en dybt tragisk sag, og den burde have fået et helt andet udfald. - Og hvis min klient endelig skulle have haft en fængselsstraf, så ville seks år have været mere passende efter min opfattelse, tilføjede forsvareren og henviste til sin klients unge alder. Anklager Lone Lyngsø, Aalborg var af en anden opfattelse: - Det er tilfredsstillende, at dommeren har valgt at idømme lovens strengeste straf. Så jeg er helt tilfreds med afgørelsen, tilføjede hun. Den 17-årige grønlænders værge, Pavia, der er bror til den dømtes mor, havde følgende kommentar til dommen: - Jeg er ikke rystet over dommen, men jeg synes, at den er hård. Og også for hård. Jeg synes, at syv års fængsel ville have været tilstrækkeligt, hvis John i det hele taget skulle have en fængselsstraf, sagde han.