Dommerne skal have ens tøj

SÆBY: Nordøstvendsyssel Håndbold Dommerklub (NØV) har netop afholdt generalforsamling i Sæby Fritidscenter, og begivenheden er traditionen tro et tilløbsstykke - 32 ud af 50 aktive dommere mødte frem. Formanden for klubben, Per Christensen, fremlagde årsberetningen, hvortil der blev knyttet et par kommentarer. Blandt andet udtrykte formanden bekymring om, at ikke alle dommere bakker op om ens tøj, og at dette problem tager meget af bestyrelsens arbejde. Klubben håber dog på at løse problemet i næste sæson, og der var opbakning på generalforsamlingen til at støtte bestyrelsens arbejde omkring et tøjregulativ. Kasserer Jørn Nielsen fremlagde regnskabet, som viste et underskud på ca. kr. 9.000,00, og som en direkte konsekvens af dette, hæves dommerkontingentet fra 100,00 kr. til 200,00 kr. Beløbet er dog meget billigt i forhold til andre dommerklubber. På valg til bestyrelsen var formand Per Christensen, Søren Pedersen og Arne Hjortholm. Per Christensen og Søren Pedersen blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Michael Thomsen. Arne Hjortholm blev takket for det store stykke arbejde han havde lagt i bestyrelsesarbejdet. hof