Dompap-gåde måske opklaret

KØBENHAVN:En russisk ornitolog har måske opklaret gåden om, hvorfor årets dompapper ikke siger, som de plejer. I stedet for en lille blød, forsigtig lyd, nærmest som et lille "piyuu", kommer mange af fuglene med et trut i retning af "fyyt", en lyd der minder om lyden fra en legetøjstrompet. Den besynderlige dialekt kan skyldes, at efterårets og vinterens træk af dompapper ikke kommer fra Rusland og Sibirien i nord og øst, som de plejer, men fra Kaukasus tusinder af kilometer mod sydøst, mener den russiske ornitolog Oleg Borodin. Efter oplysninger om det forunderlige fænomen, der har undret ornitologer ikke bare i Danmark, men i hele Nordvesteuropa, har Borodin brevvekslet med ornitologer i Belgien og Holland og er nået frem til, at dompappernes lyd svarer til stemmen hos den kaukasiske underart af dompappen, Pyrrhula pyrrhula rossikowi. Oleg Borodin peger på, at snefald i Kaukasus-bjergene og i dele af Tyrkiet i efteråret er kommet en måned tidligere end normalt, og at det måske er vejret, der har sat gang i et gigantisk fugletræk herfra mod nord og vest. Kaukasus-dompappen er en af 10 underarter af dompapper, der er udbredt fra Atlanterhavet til Stillehavet. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er det generelt sådan, at hannerne er rødere på bryst og bug, jo længere vestpå i Europa de lever. Bevæger man sig østpå mod Rusland og Asien aftager den røde farve. Ved Stillehavets kyster er dompap-hannerne blankt sølvgrå uden noget rødt. Hunnerne er stort set ens hos alle underarter. På Zoologisk Museum i København vil assistent Jan Bolding ved at undersøge døde fugle se, om der er belæg for Oleg Borodins teori om trækfuglenes hjemsted. - Under invasioner er der i reglen en del fugle, der bukker under. Hvis folk finder en død dompap denne vinter, er vi på Zoologisk Museum meget interesseret i at modtage fuglen. Ved at måle vingerne og kroppen kan vi måske nærme os et sikkert svar på, hvilken race dompapperne med trompetlyde tilhører og dermed, hvor de kommer fra. Senere vil vi måske ved hjælp af dna-analyser kunne komme med det endegyldige bevis for fuglenes oprindelsessted, siger Jan Bolding. /ritzau/