EMNER

Domprovst prædiker på Øland

} FESTGUDSTJEENSTE: På søndag er der mulighed for at høre Københavns domprovst, Anders Gadegaard, prædike ved gudstjenesten kl. 10.15 i Oxholm Kirke på Øland. Anders Gadegaard er kendt for sine ofte meget politiske prædikener. Og fra medierne, hvor han ofte har deltaget i debatten om den danske udlændingepolitik og helt klart givet udtryk for, at han er bekymret for den stramme udlændingepolitik, regeringen fører. Men som han også udtrykker det: Jeg har selv familiemedlemmer i Jylland, som er Venstrefolk af et sandt hjerte, og som i høj grad har en social solidaritetsfølelse med mennesker, som af den ene eller anden grund har det svært. Man kan ikke sige, at den socialistiske model er mere solidarisk end den liberalistiske. Ved gudstjenesten på søndag bliver der også mulighed for at høre solosang ved Elisabeth Ørsnes, ligeledes fra København.