Retspleje

Domstol: Der er en risiko

KØBENHAVN:Chefen for Østre Landsret erkender, at dervar en vis risiko for farlige situationer, da bevæbnede betjente for nylig sad tæt op ad tiltalte i en nævningesag. Men præsident Sven Ziegler fastslår i samme åndedrag, at bevogtningen er politiets ansvar, og at retten må acceptere politiets vurderinger af, hvad der er nødvendigt. I et brev til advokat Thorkild Høyer skriver præsidenten, at pladsforholdene i det retslokale, hvor nævningesagen med syv tiltalte blev afviklet, ikke er ideelle. "Pladsforholdene er trange, og der kan ikke helt ses bort fra, at der kan være en risiko for, at en tiltalt ville kunne bemægtige sig våben fra politiet," skriver Sven Ziegler. Imidlertid er det politiet, der har ansvaret for bevogtningen, noterer præsidenten, som tilføjer, at "retten ikke har grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering af, hvorledes en konkret bemandingsopgave skal udføres." Advokat Thorkild Høyer er ikke tilfreds med reaktionen. - Jeg mener, der er tale om uacceptabel ansvarsfraskrivelse, siger advokaten. Han henviser til, at det i retsplejeloven står, at retsformanden våger over, at domsforhandlingen foregår med den tilbørlige orden og værdighed. Og hvis ulykken skulle ske, vil en eventuel erstatningssag formentlig skulle anlægges mod retten, tilføjer advokaten. Under nævningesagen foreslog han som en praktisk løsning, at politiets våben ikke var ladte, men forslaget blev ikke imødekommet. /ritzau/