Retspleje

Domstole er utålmodige

KØBENHAVN:Domstolene er ved at være utålmodige. Man vil gerne snart vide, om regeringen vil eller ikke vil gennemføre en længe forberedt reform, som begrænser antallet af byretter. En sammenlægning af byretter til større enheder er nødvendig, mener bestyrelsen for Domstolsstyrelsen. Den nuværende ordning med mange små byretter - 82 i alt - opfylder ikke tidens krav om fleksibilitet og produktivitet, fremgår det af styrelsens beretning for 2002. For mere end to år siden fremlagde en strukturkommission forslaget om at sammenlægge byretterne til i alt 25 større enheder, men justitsminister Lene Espersen (K) og regeringen har endnu ikke taget stilling til forslaget. Med Domstolsstyrelsens netop udsendte årsberetning øges presset, og i argumentationen indgår nu også frygten for en dårligere kvalitet ved domstolene: "Desuden tyder alt på, at Danmarks domstole på sigt kan få svært ved at tiltrække dygtige medarbejdere, hvis vi ikke kan tilbyde større arbejdsplader med tilsvarende større muligheder for faglig dialog og kompetenceudvikling," hedder det i beretningen fra direktør Bent Carlsen og bestyrelsesformanden, højesteretsdommer Poul Søgaard. Advokatrådets formand Knud E. Damsgaard efterlyser også, at justitsministeren tager stilling til en række reformforslag. - Det er lidt kedeligt, at der ikke sker mere. Nu har travle folk brugt en masse tid på at gennemarbejde de her ting, og så bliver de bare lagt på hylden, siger Advokatrådets formand. Han mener, at en reform af domstolene vil kunne resultere i kortere ventetider til gavn for borgerne. I virksomhedsregnskabet for Danske Domstole kan man i øvrigt læse, at byretterne øgede produktiviteten med fire procent i forhold til 2001. Det skete, selv om domstolene blev udsat for besparelser og fyringer. Også de to landsretter bedømmes i virksomhedsregnskabet. Når det gælder straffesager, er det i Vestre Landsret i Viborg lykkedes at nedbringe beholdningen af sager, men det samme kan ikke siges om Østre Landsret i København.