Retspleje

Domstole uden religion - tak

Domstolsstyrelsen har for nylig barslet med den idé, at man skal tillade dommerne ved de danske domstole at bære tørklæde. Det er en slet skjult måde at sige, at Domstolsstyrelsen vil tillade danske dommere at signalere med deres religion.

Lad mig sige det ganske klart: Man skal ikke blande domstole og religion sammen. Jeg bryder mig ikke om den tanke, at man nedbryder den respekt der er for domstolene og deres afgørelser ved at tillade dommere tydeligt at signalere deres religiøse forhold. Som et tænkt eksempel kan man jo forestille sig hvordan det vil blive opfattet, hvis en person skal have en dom for racisme og dommeren er iklædt tørklæde, kalot eller turban. Af samme grund er vores politi jo iklædt en uniform, der er kemisk renset for religiøse symboler. Politiuniformen skal netop symbolisere, at loven er lige for alle, og at det Folketingets love - og ikke betjentens personlige religion eller personlige holdning - der håndhæves. Om betjenten så er hindu, muslim, kristen eller ikke-troende er underordnet. Det vigtige er, at betjenten ikke bærer tydelige religiøse symboler, der kan skabe tvivl om hvilken lov der hånshæves. At tillade religiøs beklædning ved domstolene vil være at begive sig ind på en glidebane. Jeg er derfor glad for, at Justitsminister Lene Espersen nu kalder Domstolsstyrelsen til orden. Domstolene opfattes - og skal også i fremtiden - opfattes som uafhængige af religion, politik og andre former magt. Derimod er jeg meget overrasket over at høre, at man i Socialdemokratiet ikke helt kan blive enige om kursen. Svend Auken er af den opfattelse, at Domstolsstyrelsen helt selv må bestemme, hvordan man skal opføre sig i en dansk retssal. Svend Auken og en del af Socialdemokraterne ser altså intet forkert i, at de religiøse symboler holder deres indtog i de danske retssale. Det er en holdning, som jeg må tage klar afstand fra. Aukens holdning er tydeligt præget af den ukritiske imødekommenhed over for andre kulturer, som har præget venstrefløjen alt for længe. Det er sikkert af den bedste mening, at Auken vil give religionen fri i retssalene, men så er det netop fordi Auken ikke har forstået, at den uniform som både dommere, betjente og andre myndighedspersoner bærer, netop symboliserer frihed. Frihed fra religion, politik og penge. Jeg synes, der er uklarhed om den socialdemokratiske position på dette punkt. Kan man for eksempel fra socialdemokratisk side også forestille sig politibetjente med tørklæde, turban eller kalot? For mig at se har vi netop uniformer fordi vi ønsker, at myndighedspersoner opfattes som repræsentanter for en og kun én lov nemlig den som Folketinget beslutter. Denne holdning deler Svend Auken og en del andre socialdemokrater åbenbart ikke.