Retspleje

Domstolenes forsvarer

¤Torben Goldin, præsidenten for Retten på Frederiksberg, fylder i dag 60 år. Han tog sin juridiske embedseksamen fra Københavns Universitet i 1973. Siden har Torben Goldin både gjort tjeneste ved EF-Domstolen, Københavns Byret, Østre Landsret og Retten i Gentofte. I 2004 fungerede han som seniorrådgiver under Danida ved Mozambiques Højesteret. Året efter var Torben Goldin dommer ved Retten i Lyngby, indtil han i 2006 tiltrådte som øverste chef ved Retten på Frederiksberg og kunne smykke sit cv med titlen retspræsident. Goldin har flere gange forsvaret domstolene i pressen, når der har været kritik, eller han i øvrigt har fundet grund til at råbe højt. Det skete senest under tørklædedebatten, hvor regeringen besluttede at forbyde dommere at bære det muslimske hovedtørklæde. - Man bevæger sig ud på et skråplan, hvor det bliver svært at sætte grænsen. Det er yderst problematisk, at den ene statsmagt blander sig i den anden statsmagts anliggende, sagde han til Berlingske Tidende. Også i 1996 var han efter magthaverne. Dengang kørte en sag ved Københavns Byret mod en række småpushere, og på Christiansborg var der utilfredshed med for milde domme. Daværende justitsminister Bjørn Westh (S) udtrykte skuffelse over byretten, og det fik Torben Goldin op af sædet. Det skete under et retsmøde, hvor byretten afsagde de første domme mod den store gruppe af pushere. - Vi vil ikke lade os påvirke af pres fra regeringen eller fra anden side, sagde Torben Goldin, der var formand for den domsmandsret, der behandlede sagen. Også i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset var Torben Goldin på banen, denne gang som retspræsident på Frederiksberg, for at forsvare sine kolleger i Københavns Byret, som flere advokater kritiserede for de mange varetægtsfængslinger. - Hvis man er på et forkert sted på et forkert tidspunkt, kan man altså blive anholdt. Det er dybt tragisk, men sådan er det, lød det fra Torben Goldin./ritzau/