Energiselskaber

DONG får aftale med Elsam-aktionærer

KØBENHAVN:DONG indgik mandag en fusionsaftale med en gruppe på syv elselskaber, der tilsammen ejer 14,22 procent af aktierne i energiselskabet Elsam. Dermed er det lykkedes for DONG at dæmme op for splittelsen blandt Elsam-aktionærerne og forhindre, at flere selskaber sælger til det svenske energiselskab Vattenfall. I forvejen har DONG aftaler med Sydvest Energi med 17,9 procent af aktierne og det sønderjyske energiselskab ESS med 8,51 procent. Sammen med DONG's egne cirka 24 procent betyder det, at DONG har kontrol med alle aktier bortset fra de 35,3 procent, som Vattenfall har sat sig på. Aftalen løber i tre år og giver selskaberne ret til at sælge aktier til DONG på visse betingelser til samme pris som den, Vattenfall har tilbudt, nemlig kurs 1260 per Elsam-aktie. - Vi gør det her, fordi vi ønsker at forfølge målet om at skabe et stærkt dansk energiselskab, og fordi vi har fået garanti for, at vi får en stærk indflydelse i det nye selskab, siger Ulrik Kragh, fra Energi Horsens, der har været forhandlingsleder for de syv elselskaber. Han håber, at et stort dansk selskab kan blive til gavn for danske interesser og danske forbrugere. DONG's skridt over for de tilbageværende Elsam-aktionærer kom overraskende fredag, da Vattenfall kunne bekendtgøre, at 35,3 procent af aktionærerne havde sagt ja til at sælge til svenskerne, og at flere var på vej. Vattenfall forlængede sit tilbud til mandag klokken 18, men det står nu klart, at der ikke kommer flere selskaber i fælden. Elsams aktionærer har forkøbsret til nogle af de aktier, som Vattenfall har købt, og den vil blive udnyttet til at udhule selskabets aktiepost, så svenskernes post kommer under en tredjedel og dermed ikke længere udgør et blokerende mindretal. Forkøbsretten løber i fire uger, og til den tid vil det vise sig, hvor langt posten kommer ned. DONG's tilbud til Elsam-aktionærerne er fremsat inden for rammerne af den rammeaftale, der i december blev indgået mellem Elsams ledelse, DONG og finansminister Thor Pedersen (V) om en fusion. Aftalen indebar blandt andet, at det fusionerede selskab skulle have hovedkvarter hos Elsam i Skærbæk ved Fredericia og Elsams administrerende direktør, Peter Høstgaard-Jensen, som administrerende direktør. - DONG's ledelse har fastslået, at de oprindelige betingelser i fusionen stadig står ved magt, og det indebærer også, at den nuværende forretningsstrategi og ledelse fastholdes. Desuden har vi fået garanti for, at den nye selskabskonstruktion skrues sammen på en måde, så virksomheden ikke kommer til at lide under politisk detailstyring, siger Ulrik Kragh til Ritzau. /ritzau/