DONG ind på el-markedet

Med et tilbud til privatkunder over hele landet om, at de nu også kan købe el hos DONG, fortsætter DONG sin fremmarch på energimarkedet. - Vi er kendt som leverandører af olie og naturgas, men i det liberaliserede energimarked kan kunderne lige så godt også købe el hos os, siger DONG-direktør Kurt Bligaard Pedersen. DONG vil ifølge direktøren være det selskab, der leverer den bedste pakke af energitilbud. - Det liberaliserede energimarked er nemlig også et forholdsvis kompliceret energimarked, og vi tror på, at kunderne efterhånden vil koncentrere deres indkøb så få steder som muligt, siger Kurt Bligaard Pedersen. I første omgang tilbyder DONG el til private, men på sigt er det meningen, at også erhvervsvirksomheder skal kunne købe el hos DONG. Selskabet er i færd med at opbygge en ny afdeling, DONG Elmarked, hvor erhvervskunderne allerede i et stykke tid har kunnet få rådgivning om el-indkøb. - Der kan være mange penge at spare ved at handle el på det rigtige tidspunkt, og vi har ansat en af de mest erfarne el-mæglere i landet, Kenneth Lykkedal Larsen, som siden 1998 har arbejdet som mægler for Norges største mæglerselskab, Bergen Energi, fortæller Bligaard Pedersen. DONG tog ved årsskiftet det første skridt ind i elsektoren, da selskabet købte 64 procent af aktierne i EnergiGruppen Jylland. EGJ står for blandt andet elforsyningen i Herning og omegn. - Liberaliseringen af energimarkederne kan betyde, at vi mister nogle af vore kunder, men den giver os også muligheder for at erhverve nye kunde og nye markeder. De muligheder agter vi at benytte os af, blandt andet på elmarkedet, fastslår Bligaard Pedersen. DONG har bebudet, at selskabet vil eje fem-seks af de bedste af landets 70 elselskaber. Ifølge Kurt Bligaard Pedersen bygger opkøbsstrategien på den vurdering, at der er for mange elselskaber i Danma rk. - Der skal ske en konsolidering. Hvis et lille og et stort elselskab er lige dygtige, kan det store, alt andet lige, tilbyde den bedste ydelse. Derfor skal der være færre og større elselskaber, og det mål kan nås enten ved fusioner og opkøb eller ved, at der kommer nye aktører fra udlandet på det danske marked. Det vil være trist, hvis de værdier, som den danske energisektor har skabt, skal forsvinde i konkurrence med udenlandske selskaber, mener Kurt Bligaard Pedersen. DONG har bl.a. været nævnt i forbindelse med en eventuel overtagelse af NESA, der selv er på udkig efter eventuelle overtagelsesemner herhjemme. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)