Lokalpolitik

DONG vil købe aktier for 875 mio. kr. af Aalborg

Byrådet skal tage stilling til konkret købstilbud i denne uge

AALBORG:DONG har nu fremsat en konkret købstilbud til Aalborg Kommune om at købe kommunens aktier i Elsam for 875 mio. kr. Det erfarer NORDJYSKE Stiftstidende, og borgmester Henning G. Jensen (S) og forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) bekræfter, at byrådsmedlemmerne i den kommende uge skal tage stilling til, om aktierne overhovedet skal sælges, og om de skal sælges nu eller senere. Umiddelbart er Henning G. Jensen fortaler for at afhænde aktierne nu, mens Mariann Nørgaard mener, at byrådsmedlemmerne skal have is i maven og vente med et salg, fordi meget tyder på, at kursen på aktierne er kunstigt lav. Det vil ifølge forsyningsrådmanden sige, at Aalborg måske kan score en endnu større gevinst ved at sælge til andre en DONG. Mariann Nørgaard deltog fredag i et aktionærmøde i Horsens, hvor mulighederne for salg af Elsam-aktierne blev diskuteret. 40 procent af aktionærerne har allerede solgt deres aktier, og senest har blandt andre Hobro og Sæby Kommune afhændet deres aktier til DONG, som har tilbudt at købe Aalborgs aktier til kurs 890. Men på aktionærmødet gav mange udtryk for, at det er en kunstigt lav kurs. Aktionærerne mener altså, at kursen ikke afspejler de værdier, der ligger i Elsam. Èt af de forhold, som aktionærerne nu vil have undersøgt er, om aktionærerne skal samarbejde om et samlet salg og dermed opnå en højere pris. - Jeg mener, at vi skal have is i maven og ikke bare springe til med det samme, fordi DONG kommer med et tilbud. Det er klart, at enhver henvendelse skal tages seriøst, for det er ikke hver dag, vi får et tilbud om at lave en handel til 800-900 mio. kr. Men hvis de 60 procent af aktionærerne går sammen og laver et industrielt salg, er der måske mulighed for at få en markedspris for aktierne, forklarer Mariann Nørgaard, som tilføjer, at der for kort tid siden blev forhandlet om Elsams aktier til omkring kurs 1.200 - altså cirka en tredjedel højere end den kurs, som DONG vil købe aktierne til. En kurs på 1.200 svarer til, at Aalborg vil kunne få omkring 300 mio. kr. mere ud af et salg, hvis man sammenligner med den pris, DONG vil betale for aktierne. Hvis Aalborg sælger sine aktier, skal pengene ifølge Mariann Nørgaard bruges til energiformål og bevares inden for rammerne af Aalborg Kommunale Elforsyning (AKE). Pengene skal komme forbrugerne til gode, mener forsyningsrådmanden, og samtidig skal staten ikke have del i fortjenesten. Hvis pengene derimod bruges til anlægsinvesteringer eller andre kommunale formål, skal staten have 60 procent, mens kommunen skal aflevere 40 procent, hvis pengene bruges til at afvikle kommunens langfristede gæld. Henning G. Jensen bekræfter NORDJYSKES oplysninger om købstilbudet fra DONG, men han vil helst ikke udtale sig konkret om detaljer i sagen, fordi der endnu ikke har været drøftelser med resten af byrådet. - Vi indkalder til et møde, hvor byrådsmedlemmerne kan få de nødvendige oplysninger, inden de tager en beslutning. Fristen fra DONG udløber torsdag kl. 16, siger Henning G. Jensen, der umiddelbart er mest tilhænger af et salg nu. - Jeg håber, med respekt for byrådet, at et bredt flertal bliver enige om at afhænde aktierne nu. Vi kan vælge mellem to muligheder, enten skal pengene komme forbrugerne til gode, eller også skal de bruges til at nedbringe kommunens langfristede gæld, siger Henning G. Jensen, der tilføjer, at pengene i første omgang skal lægges i AKE"s kasse, hvis aktierne sælges. Til Mariann Nørgaards forslag om at vente med et salg, siger han: - Det kan godt være, hun har ret i, at vi måske kan få en højere pris for aktierne, men man kan heller ikke afvise, at aktierne bliver mindre værd.