Donorbørn er ingen løsning

Efter en ekstraordinær hastebehandling vedtog Folketinget torsdag 31.3. et forslag, som vil bringe det danske sundhedsvæsen lidt længere ud af glidebanen.

ÆGSORTERING:Hastværket var begrundet i et tragisk problem for en lille dreng og hans famille. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til igen at slå fast, at jeg har den dybeste medfølelse med den familie. Videnskaben presser hele tiden disse grænser: udtagning af æg fra kvinden, så frasortering af visse æg, og nu udvælgelse af visse æg. Næste skridt kan blive, at man får lov at abortere et ellers rask foster for at redde det syge barn, inden det dør. Og hvis man fortsætter, kan det en dag føre til accept af kloning af mennesker og samtidig medføre en mere positiv holdning overfor racehygiejne. Som politikere er det vores opgave at fastsætte grænser for, hvad samfundet skal have af generelle normer. Enhedslisten ønsker ikke en udvikling hvor det bliver forældrenes valg, om de vil have et handicappet barn eller ej, og hvor det bliver staten, der skal garantere, at man får et fejlfrit barn. Og vi sætter grænsen ved ægsortering. Vi vil hverken sortere nogen fra eller som her beslutte at der skal fødes et barn, fordi det skal kunne redde et andet barn, også selv om det er dybt tragisk for den pågældende familie. I stedet for at begive os ud på den glidebane, skal vi arbejde på at forebygge ulykker, sygdomme og handicaps. Det kan vi gøre ved at fjerne de stoffer, der mistænkes for at give fertilitetsproblemer og fosterskader. Vi kan sikre en ordentlig svangreomsorg. Vi kan skabe et samfund med mindre stress. Og vi kan gøre det muligt og attraktivt at få børn, mens man er ung og have god tid til at være sammen med sine børn. Jeg ved, at det ikke løser de konkrete problemer her og nu. Men det gør ægsortering heller ikke. Der er kun en ret lille chance for, at et nyt barn i den meget omtalte sag kan redde det syge barn. I stedet ønsker vi, at forskningen afsøger andre muligheder. Ved at afvise at anvende ægsortering kan vi spore forskerne i en anden retning. Samtidig kan vi afsætte ressourcer til at udbygge vævsregistre både i Danmark og internationalt. Det kan lige så vel blive livstruede børns redning.