Overenskomster

DR-forlig:

Bliver forliget vedtaget bliver alle DR's journalister omfattet af ny løn 1. oktober. Forliget lægger op til en to-årig overenskomst, hvor den lokale DR-chef og tillidsmanden forhandler kriterier for tildeling af personlig løn. Danmarks Radio har givet medarbejderne en sum penge, som sikrer alle en lønstigning på 3,41 procent over to år. Det svarer til minimum 1160 kr. om måneden. DR giver desuden et engangsbeløb på 2,7 mio. til overgangen til ny løn. Dertil kommer de sædvanlige forhandlinger om personlige lønstigninger.