Medievirksomhed

DR's fremtid

Udgangen af kampen om Danmarks Radio vil vise, om vi fortsat skal have en marxistisk-islamisk propaganda-station, der agiterer for muslimsk indvandring og Danmarks nedlæggelse som danskernes hjemland - eller det oprindelige koncept om public service uden politisk propaganda skal genoprettes.

Kampens udfald vil også afsløre om vi reelt har et borgerligt flertal i Folketinget, eller om 68-indflydelsen i V og K betyder fortsat ansættelse af tidligere og nuværende partimedlemmer i Danmarks KommunistiskeParti, venstresocialister, folkesocialister, maoister m fl. Skandalen omkring Danmarks Radio er ikke at propagandisten Chr. Nissen blev fyret, men at han ikke blev fyret i 1998, da han omdannede stationen til et Stasi-foretagende med et censurcenter, der filtrerede alle nyheder, der udgik fra TV og radio i bedste DDR-stil. Skandalen var også, at en tidligere DDR-lektor i marxisme-leninisme ved partiskolen i Rostock, nu som DRTV-direktør oprettede DR2 som propaganda-supplement til DR1 - inden han forlod DR for at blive direktør for et internationalt filminstitut. Han er i øvrigt på tale som Nissens afløser. Alle ansatte i Danmarks Radio er håndplukkede udfra et politisk korrekt koncept omkring danskerhad og støtte til det islamiske koloniseringsprojekt. Derfor er massefyringer en forudsætning for reel public service. Kan det ikke lade sig gøre så sælg skidtet til Murdoch og brug fire milliarder kroner glaspaladset i Ørestaden til noget fornuftigt.