Medievirksomhed

DR skal være i hele landet

NORDJYLLAND: Hvad er din reaktion på Jørgen Kleeners afgang? - To ting, siger Peter Hvid Jensen. For det første beklager jeg hans afgang, for han er en redelig og engageret mand, som generelt har været god til at inddrage bestyrelsen. For det andet må jeg sige, at det er en problematisk handling, der udløser hans beslutning - nemlig at han har talt med i hvert fald Lykketoft om fyringen af Nissen. Kleener handlede rigtigt ved at tage kontakt til det politiske system vedrørende behovet for at låne penge. Men generaldirektørens fremtid skulle ikke diskuteres med politikerne. Hvorfor ikke? - Fordi det netop karakteriserer et system som vores, at politikerne ikke bestemmer, hvem der skal være chef. Det gør alene bestyrelsen. Og det er noget meget, meget fundamentalt. Hvad kan Kleeners motiv til at tale med Lykketoft om Nissens fremtid have været? - Han har villet det bedste for DR - og for sig selv. Men det gør ikke fremgangsmåden en tøddel rigtigere. Du stemte selv for at fyre Nissen. Hvorfor gjorde du det? - Med sin ultimative melding om, at det var enten Nissen eller han selv, bragte Kleener os i den sidste fase i en umulig situation. Jeg påtog mig et medansvar for fyringen, fordi det i situationen var det eneste, der kunne bringe os videre. Men jeg fik også ført til protokols, at jeg ikke fandt tilstrækkelig sagligt grundlag for at afskedige Nissen. Fortryder du i dag, at du alligevel stemte for afskedigelsen? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg fortryder, at jeg var med til at sige god for aftalen mellem Kleener og Nissen om, at vi ikke ville kommentere eller forklare afskedigelsen. Enhver kløvning kan i dag se, at det skulle vi ikke have gjort. Og vi burde have indset, at det var en helt uholdbar mediestrategi. Hvordan vil de seneste uger påvirke fremtidens DR? - Jeg håber, at DR, når sårene er slikket, kan fortsætte ad nogen lunde den samme linje, som vi hidtil har set. Vi skal nu prøve at finde en generaldirektør, der ikke ansættes ud fra sit politiske standpunkt, men ud fra sit engagement i public service. Og forhåbentligt finder kulturministeren inden da en formand, der nyder almindelig tillid, og som ser det som sin opgave at samle bestyrelsen om fremtidige beslutninger til gavn for DR. Jeg håber meget, at ministeren vil finde en person, der støtter Kleeners linje - at DR fortsat skal forsyne danskerne med fuld skala public service. Og så skal DR efter min mening fortsat være et DR for hele landet og i hele landet. Hvad indebærer det sidste? - At der også i fremtiden skal produceres udsendelser vest for Valby Bakke. Efter min ringe mening påvirkes indfaldsvinklen uvægerligt, hvis man befinder sig uden for København, og det er vigtigt, for at man i hele Danmark kan føle, at DR er ens station. Der har været bred enighed om denne strategi i den siddende bestyrelse, og selv om man måske skifter os ud med en såkaldt professionel bestyrelse, håber jeg, at denne linje føres videre - også selv om det ud fra en snæver økonomisk betragtning var mere fornuftigt at samle hele molevitten i København, siger Peter Hvid Jensen.