Drab har intet med ære at gøre

Drab 26. september 2005 06:00

Udtrykket æresdrab bruges om det kulturelt betingede fænomen, at en familie, for at opretholde sin anseelse, er i stand til at dræbe et kært medlem, der træder ved siden af de vedtagne normer. Men det meget svært for en almindelig dansker at forstå, at en bror - med den øvrige families accept - kan dræbe sin søster og kalde dét et spørgsmål om ære. Udtrykket er helt misvisende. Her er der tværtimod tale om at vanære sin familie gennem en grusom forbrydelse, en grum, patriarkalsk sætten faders vilje over børnenes liv og lykke. Det bør være en skærpende omstændighed når sagen skal for retten. Og forhåbentlig kan de familiemedlemmer, der har sanktioneret forbrydelsen, anklages for medvirken. Det er det mindste, vi som retssamfund kan forlange.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...